346-0310/03 – Fundamentals of Mechanical Engineering Technology II (ZSTII)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
DUP006 Ing. Ondřej Dupala, Ph.D.
HRI039 Ing. David Hřibňák
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
JAN824 Ing. Miroslav Janoš, Ph.D.
KON328 Ing. Ryszard Konderla, Ph.D.
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
PFE013 Ing. Petr Pfeiler
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
KUD066 Ing. Zuzana Sadílková, Ph.D.
STA476 Ing. Jana Šťastná, Ph.D.
HYR002 Ing. Marián Vráštil, PhD.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Při absolvování tohoto předmětu se seznámíte se základními obraběčskými operacemi (soustružení, frézování, vrtání, ruční) a naučíte se používat základní dílenská měřidla.

Teaching methods

Summary

Tento předmět obsahuje ucelenou část o technologiích obrábění a základů měření (metrologie). Probírá základní pojmy obrábění z obráběcích operací – soustružení, frézování, vrtání, hoblování, obrážení, broušení a zejména ruční obrábění. Dále pak seznamuje studenty se základy měření délek, průměrů (vnitřních a vnějších) a úhlů na nejpoužívanějších dílenských měřidlech. Součástí je aktivní účast v laboratořích a praktické ověření znalostí na soustruhu, frézce a při ručním obrábění zadané součásti a proměření zadané součásti, včetně jejích zakreslení na výrobní výkres.

Compulsory literature:

[1] TICHÁ Š., ČADA, R., ADAMEC, J. a kol.: Základy strojírenské technologie, VŠB Ostrava, 1996, I. vyd., 108 s., ISBN 80-7078-300-1. [2] HRUBÝ, VRBA. Základy technologie obrábění, VŠB Ostrava [3] BRYCHTA J. Návody do cvičení z obrábění, VŠB - TU Ostrava, 1999 [4] http://home.vsb.cz/robert.cep

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět je rozsahu 1+1, ale vzhledem k návaznosti probíraného učiva budou v úvodní týdny hodiny spojeny do přednášek a poté budou následovat hodiny praktických cvičení v laboratořích a dílnách katedry. 1. úvodní hodina – seznámení s programem cvičení za celý semestr – základy bezpečnosti práce 2.,3.,4. základy dílenské kontroly – měření základních rozměrů (posuvná měřidla, mikrometry, úhloměry, libely, kalibry, úchylkoměry, ...) – měření zadané součásti – zadání PROGRAMU č.1 5. - 10. Další cvičení budou společná, s tím že se skupina vždy rozdělí na třetiny a protočí se v jednotlivých dílnách: ruční obrábění – teoretické základy – cvičení v dílnách – výroba jednoduché součásti – práce na PROGRAMU č.1 soustružení – cvičení v dílnách – základní pojmy a definice – praktické ukázky soustružení - samostaná práce studentů – zadání PROGRAMU č.2 frézování – cvičení v dílnách – základní pojmy a definice – praktické ukázky frézování - samostaná práce studentů – zadání PROGRAMU č.3 11., 12. kombinovaná hodina – doplnění cvičení při neúčastech - exkurze po ostatních obráběčských technologiích - práce na programech 13. pracovní hodina – možnost vypracování protokolů – dotazy k programům (lze i průběžně) – KONTROLNÍ TEST 14. závěrečná hodina – zhodnocení cvičení – udělení bodů/zápočtů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Program 1 Laboratory work 20  0
        Program 2 Laboratory work 20  0
        Program 3 Laboratory work 20  0
        Zápočtový test Written test 30  0
        Aktivita ve cvičeních Other task type 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2341) Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner