346-0311/01 – Ročníkový projekt II (RPII)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
TIH40 Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Uplatnit poznatky získané studiem při zpracování vybrané problematiky v rámci studovaného oboru. Vybrat vhodné zdroje informací, pracovat s těmito zdroji a využití získaných informací při zpracování daného úkolu. Prezentovat získané poznatky.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Náplní předmětu je samostatná práce na konkrétním zadaném projektu, který shrnuje teoretické poznatky dosavadního bakalářského studia. Na konkrétním zadání posluchač prakticky aplikuje teoreticky nabyté poznatky a pod vedením vedoucího cvičení zadanou tématiku zpracovává.

Povinná literatura:

MRKVICA, Miloš. Obrábění I. 1.díl. Obrábění nástroji s geometricky definovaným břitem. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1993, 202 s. MRKVICA, Ivan. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů. 1. část. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1999, 148 s. SANDVIK Coromant. Příručka obrábění. Praha: Scientia Praha, 1997. TICHÁ Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 112s., ISBN 80-248-0672-X BRYCHTA. Josef; ČEP. Robert; NOVÁKOVÁ.Jana; PETŘKOVSKÁ Lenka. Technologie II. 1. díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2007, 119s. ISBN 978-80-248-1641-8 BRYCHTA. Josef; ČEP. Robert; NOVÁKOVÁ.Jana; PETŘKOVSKÁ Lenka. Technologie II. 2. díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2007.142 s. ISBN 978-80-248-1822-1

Doporučená literatura:

Další literatura dle zaměření bakalářské práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Možnost konzultace v průběhu celého semestru. Dílčí kontrola rozpracovanosti tématu v polovině semestru (8. týden). Prezentace zadaného tématu před kolegy studenty a vedoucím cvičení v závěru semestru. Bodové hodnocení: zpracování, odevzdání a obhajoba projektu max. 100 bodů min. 51 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání práce na tíma zadání bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova cvičení : 1.týden Seznámaní s obsahem předmětu, volba zaměření. 2.týden Volba konkrétního zadání projektu z předložené nabídky, zadání studijní literatury. 3.-7.týden Samostatná práce na řešení vybraného tématu, konzultace, 8.týden Dílčí kontrola vedoucím cvičení. 9.-13.týden Samostatná práce na řešení projektu, konzultace, prezentace zadaného tématu před kolegy-studenty a vedoucím cvičení. 14.týden Zhodnocení vypracovaného projektu, zápočty. Poznámka: V průběhu semestru studenti mají možnost se zúčastnit 1 exkurze do strojírenského podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.