346-0311/04 – Ročníkový projekt II (RPII)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
PAG016 Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
POV007 Ing. Jan Povýšil, Ph.D.
SON004 Ing. Martin Sondel, Ph.D.
SPA0038 Ing. František Špalek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Uplatnit poznatky získané studiem při zpracování vybrané problematiky v rámci studovaného oboru. Vybrat vhodné zdroje informací, pracovat s těmito zdroji a využití získaných informací při zpracování daného úkolu. Prezentovat získané poznatky.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Náplní předmětu je samostatná práce na konkrétním zadaném projektu, který shrnuje teoretické poznatky dosavadního bakalářského studia. Na konkrétním zadání posluchač prakticky aplikuje teoreticky nabyté poznatky a pod vedením vedoucího cvičení zadanou tématiku zpracovává.

Povinná literatura:

MRKVICA, Miloš. Obrábění I. 1.díl. Obrábění nástroji s geometricky definovaným břitem. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1993, 202 s. MRKVICA, Ivan. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů. 1. část. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1999, 148 s. SANDVIK Coromant. Příručka obrábění. Praha: Scientia Praha, 1997. TICHÁ Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 112s., ISBN 80-248-0672-X BRYCHTA. Josef; ČEP. Robert; NOVÁKOVÁ.Jana; PETŘKOVSKÁ Lenka. Technologie II. 1. díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2007, 119s. ISBN 978-80-248-1641-8 BRYCHTA. Josef; ČEP. Robert; NOVÁKOVÁ.Jana; PETŘKOVSKÁ Lenka. Technologie II. 2. díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2007.142 s. ISBN 978-80-248-1822-1

Doporučená literatura:

Další literatura dle zaměření bakalářské práce.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Možnost konzultace v průběhu celého semestru. Dílčí kontrola témat. Bodové hodnocení: Projekt 1 30 Projekt 2 30 Test 30 Aktivita 10 max. 100 bodů min. 51 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání projektů v rámci cvičení, napsání testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova cvičení : 1.týden Seznámaní s obsahem předmětu, volba zaměření. 2.týden Seznámení se s obecnými pojmy, nulové body, G-funkce. 3.týden Ukázky programování (soustružení). 4.týden Samostatná práce na řešení projektu 1. 5.-6.týden Dílčí kontrola projektu 1 - výroba. 7.týden Ukázky programování(frézování). 8.týden Využití CAM systému v programování. 9.-10. týden Samostatná práce na řešení projektu 2. 11.-12. týden Dílčí kontrola projektu 2 - výroba. 13. týden Test znalostí. 14.týden Zhodnocení, zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku