346-0313/03 – Obrábění (OBR)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuIng. Tomáš Zlámal, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Odkaz na webJazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
DUB0008 Ing. Jaroslav Dubský
HAJ0058 Ing. Jiří Hajnyš
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
MUS0029 Ing. Václav Musil
PAG016 Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
SAD76 doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
ZLA063 Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výuka tohoto předmětu navazuje na stávající vyučované předměty na katedře obrábění a montáže, tedy na znalosti získané studiem technologických předmětů (Technologie obrábění, Základy třískového obrábění), fakulty strojní VŠB – Technické Univerzity Ostrava. Studenti pak tyto znalosti budou rozvíjet do hloubky. Jedná se především o oblast třískových metod obrábění, které pak následně v navazujících předmětech budou doplňovány a rozšiřovány.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět obrábění je zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti jednotlivých technologiích obrábění (soustružení, frézování, vrtání, broušení, hoblování, obrážení, vysoce přesné metody obrábění, výroby ozubených kol a závitových ploch atd.) Zaměřuje se na rozbor obrobitelnosti materiálů obrobku a řezivosti materiálů obráběcích nástrojů. Dále pak zahrnuje obrábění materiálů s vyšší tvrdostí a pevností při soustružení, frézování, vrtání a broušení. Předmět obsahuje také obrábění těžkých a lehkých neželezných kovů a keramických materiálů. Nedílnou součástí tohoto předmětu je rozbor možnosti a přednosti obrábění na pružných výrobních systémech, na robotizovaných technologických pracovištích a na bezobslužných obráběcích centrech. Předmět se věnuje také základům pokročilých a progresívních metod obrábění, jako jsou vysokorychlostní a vysokoposuvové obrábění a základy nekonvenčních metod obrábění.

Povinná literatura:

[1]SADILEK, M.; DUBSKÝ, J.; Obrábění I – Výběr přednášek. 2015. VŠB – TU Ostrava, 137 s., ISBN 978-80-246-3857-1. [2] BRYCHTA J. Obrábění – návody do cvičení – 1.část. VŠB-TU Ostrava, 1998, I. vydání. 84 s. ISBN 80-7078-436-9. [3] BRYCHTA J. Obrábění – návody do cvičení – 2.část. VŠB-TU Ostrava, 1998, I. vydání. 120 s. ISBN 80-7078-470-9. [4] NESLUŠAN, M.; TUREK, S.; BRYCHTA, J.; ČEP, R.; TABAČEK M.. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina: EDIS Žilina. 2007, 243s. ISBN 978-80-8070-711-8. [5] VASILKO, K.; MARCINČIN-NOVÁK, J.; HAVRILA, M. Výrobné inžinierstvo. Prešov: FVT TU Košice v Prešove, 2003, 424 s. ISBN 80-7099-995-0. [6] BRYCHTA J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění. E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů. 2007. Ediční středisko VŠB – TUO, 251 s. ISBN 978-80-248-1505-3. http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/NSPO/

Doporučená literatura:

[1] SHAW, Milton C. Metal Cutting Principles. Oxford, Clarendon Press, 1984. [2] VASILKO, Karol. Nové materiály a technologie ich spracovania. Bratislava, ALFA 1990. [3] ČEP, R.; SADÍLEK, M. Machining Technology and CAM Systems. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. 121 p.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Test č.1 Test č.2

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou kladeny žádné další požadavky.

Minimální znalostní požadavky

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
346-0318 TechOb Technologie obrábění Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: Týden Náplň přednášek 1. Úvodní přednáška, Klasifikace procesů výroby součástí. 2. Vliv prostředí na proces obrábění.3. 3. Obrobitelnost materiálů obrobků. 4. Řezivost materiálů obráběcích nástrojů. 5. Základní charakteristiky optimalizace podmínek obrábění. 6. Obrábění vysokými rychlostmi. 7. Obrábění materiálů s vyšší tvrdostí a pevností. 8. Obrábění ozubených kol 9. Obrábění závitových ploch. 10. Obrábění na automatizovaných výrobních linkách nepružných. 11. Obrábění na automatizovaných výrobních systémech pružných. 12. Obrábění těžkých a lehkých neželezných kovů a keramických materiálů. 13. Abrazivní metody obrábění, vysoce přesné metody obrábění 14. Progresivní metody obrábění – elektrotepelné principy obrábění, elektrochemické a mechanické principy obrábění. Program cvičení a individuální práce studentů Týden Náplň cvičení 1 Úvodní cvičení. Organizační záležitosti. 2 Výpočet obrobitelnosti různých materiálů. 3 Stanovení obrobitelnosti zadaného materiálu z T-vc závislosti. 4 Řezivost materiálů obráběcích nástrojů. 5 Obrábění zadané součásti pro velkosériovou výrobu - PROGRAM č. 1. 6 Práce na programu č. 1. 7 Práce na programu č. 1. 8 Práce na programu č. 1. K o n t r o l n í t e s t 1 9 Dokončení a odevzdání programu č.1. 10 Obrábění zadané součásti pro kusovou výrobu - PROGRAM č. 2. 11 Práce na programu č. 2. 12 Práce na programu č. 2. 13 Dokončení a odevzdání programu č.2. K o n t r o l n í t e s t 2 14 Zhodnocení cvičení a zapsání zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Test Písemka 10  4
                Program č.1 Laboratorní práce 10  5
                Program č.2 Projekt 15  9
        Zkouška Zkouška 65 (65) 16
                Test Písemná zkouška 15  5
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  15
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku