346-0314/01 – Obráběcí stroje (OS)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí využívat vhodné obráběcí stroje pro danou technologii obrábění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními typy obráběcích strojů, včetně NC strojů, jejich základním konstrukčním provedením a výrobními možnostmi. Součásti výuky budou rovněž základní ekonomické propočty , ovlivňující volbu OS. Posluchači se také seznámí s provedením jednoduchých měření přesnosti vybraných uzlů obráběcích strojů.

Povinná literatura:

ADAMEC, Jaromír. Technologie automatizovaných výrob. Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 2006, 101 s. ISBN 80-248-0871-4

Doporučená literatura:

Brychta J. : Výrobní stroje obráběcí. VŠB-TU Ostrava 2003 Šebela A. : Výrobní stroje, I díl - obráběcí stroje, skripta VŠB Ostrava 1990 Ženíšek M.,Jenkut M. : Výrobní stroje a zařízení, SNTL Praha 1990 Šebela A., Šlejmar S.: Výrobní stroje - cvičení z obráběcích strojů skripta VŠB Ostrava 1991 Houša,J. a kol. : Konstrukce číslicově řízených strojů SNTL Praha 1985 SOUČEK, P. a BUBÁK, A. Vysoce dynamické pohony posuvů obráběcích strojů. Vydala: Společnost pro obráběcí stroje Horská 3, Praha, 2002, ISBN 80- 238-8426-3. 119 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu: Cvičení: Aktivní účast na cvičeních 0 – 5 max. 5 bodů, Odevzdaní programu č. 1. 0 - 30 max. 30 bodů, Odevzdání programu č. 2. 0 – 15 max. 15 bodů, Odevzdání programu č. 3. 0 – 25 max. 25 bodů, Výsledek kontrolního testu 0 – 25 max. 25 bodů Celkem (maximálně) 100 bodů Pro udělení zápočtu je nutno min. 51 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Osnova přednášek: 1. Úvod do problematiky OS. 2. Třídění OS, požadavky kladené na OS. Charakteristické znaky konstrukce NC obráběcích strojů. 3. Technologické parametry a možnosti OS. 4. Hlavní pohony OS. 5. Vedlejší pohony OS. 6. Stupňovitá a plynulá změna otáček. 7. Přesnost práce a geometrická přesnost OS. 8. Přímočará vedení OS. 9. Valivá uložení u OS. 10. Obráběcí centra a bezobslužné OS. 11. Volba OS a způsobu obrábění. 12. Jednoúčelové a stavebnicové OS. 13. Řídicí systémy NC obráběcích strojů a jejich programování. 14. Provozní spolehlivost a technická diagnostika OS. Program cvičení: 1. Úvodní cvičení – úvod do OS, požadavky ke KZ, literatura. 2. Program č. 1: Rychlostní a otáčkový diagram převodové skříně OS. 3. Práce na programu č. 1 4. Práce na programu č. 1 5. Práce na programu č. 1 6. Práce na programu č. 1 a jeho odevzdání 7. Program č. 2: Měření geometrické přesnosti uzlů OS. 8. Vyhodnocení programu č. 2 a jeho odevzdání. 9. Program č. 3: NC řídicí program pro soustružení rotační součásti 10. Práce na programu č.3. 11. Práce na programu č.3. 12. Práce na programu č.3. 13. Test z probrané látky 14. Zhodnocení cvičení a udělení klasifikovaného zápočtu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úvod do problematiky OS. 2. Třídění OS, požadavky kladené na OS. Charakteristické znaky konstrukce NC obráběcích strojů. 3. Technologické parametry a možnosti OS. 4. Hlavní pohony OS. 5. Vedlejší pohony OS. 6. Stupňovitá a plynulá změna otáček. 7. Přesnost práce a geometrická přesnost OS. 8. Přímočará vedení OS. 9. Valivá uložení u OS. 10. Obráběcí centra a bezobslužné OS. 11. Volba OS a způsobu obrábění. 12. Jednoúčelové a stavebnicové OS. 13. Řídicí systémy NC obráběcích strojů a jejich programování. 14. Provozní spolehlivost a technická diagnostika OS. Program cvičení: 1. Úvodní cvičení – úvod do OS, požadavky ke KZ, literatura. 2. Program č. 1: Rychlostní a otáčkový diagram převodové skříně OS. 3. Práce na programu č. 1 4. Práce na programu č. 1 5. Práce na programu č. 1 6. Práce na programu č. 1 a jeho odevzdání 7. Program č. 2: Měření geometrické přesnosti uzlů OS. 8. Vyhodnocení programu č. 2 a jeho odevzdání. 9. Program č. 3: NC řídicí program pro soustružení rotační součásti 10. Práce na programu č.3. 11. Práce na programu č.3. 12. Práce na programu č.3. 13. Test z probrané látky 14. Zhodnocení cvičení a udělení klasifikovaného zápočtu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2004/2005 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 35  0 3
        Písemka Písemka 40  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.