346-0315/01 – Metrologie (MET)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
TIH40 Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V tomto předmětu jsou studenti seznámeni se základními měřicími metodami. Prakticky si vyzkouší vyhodnocení naměřených dat. Absolvováním předmětu Metrologie si zvýší své dovednosti a osvojí si práci na mnohých měřicích zařízeních. Naučí se také pracovat s daty, které měřením získají.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů. Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii,základní principy měření, základy zpracování dat. Rozvíjí do hloubky metodiku měření délek, rovinného úhlu, , hodnocení drsnosti povrchu,kontroly parametrů vybraných strojních součástí.Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány na cvičeních v laboratoři.

Povinná literatura:

[1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. [2] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. [3] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie část, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. [4] Petřkovská, L., Čepová L.: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011.

Doporučená literatura:

[1] Mlčoch,L., Slimák,I. Řízení kvality a strojírenské metrologie Praha, SNTL, 1987. [2] Vačkař,J. a kol. Jakost a strojírenská metrologie. Návody do cvičení, Brno, VUT 1993. [3] Pernikář, J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a metrologie. Část metrologie, Učební texty vysokých škol, FSI-VUT v Brně, 2001. [4] Čech, J., Pernikář, J., Janíček, L.: Strojírenská metrologie, skriptum FSI-VUT v Brně, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odměření, vypracování a obhájení protokolu oměření příslušné úlohy a to do 2 týdnů od naměření. Na základě předloženého a obhájeného protokolu může student získat maximálně 7 bodů za 1 protokol. Cvičení: Odevzdání a obhájení 5 programů........................0-7 bodů/protokol. Celkem maximální počet bodů k zápočtu..............35 bodů. Zkouška: Ústní část zkoušky 2 otázky.............................30 bodů/otázka. Doplňující otázka...............................................5 bodů. CELKEM ZA PŘEDMĚT max..........................100 bodů.

E-learning

[1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/STROJ%C3%8DRENSK%C3%81%20METROLOGIE-1.d%C3%ADl.pdf [2] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/N%C3%81VODY%20DO%20CVI%C4%8CEN%C3%8D%20Z%20P%C5%98EDM%C4%9ATU%20stroj%C3%ADrensk%C3%A1%20metrologie.pdf [3] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011. http://www.346.vsb.cz/Petrkovska,%20Cepova%20-%20strojirenska%20metrologie.pdf

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Charakteristika metrologie, definování důležitých pojmů z dané oblasti. 2. Základní pojmy, jedotky SI. 3. Zákon o metrologii, instituce činné v metrologii, schémata návaznosti, národní metrologický systém. 4. Chyby a nejistoty měření 5. Základní druhy měřidel, principy měřidel. 6. Metrologie délky, kalibry, interference světla. 7. Metrologie rovinného úhlu, kontrola kuželových ploch. 8. Kontrola závitů, kontrola ozubených kol. 9. Požadavky na metrologické laboratoře. Cvičení: 1. Seznámení se základními měřidli, principy měření. 2. Chyby měření. 3. Stanovení drsnosti povrchu. 4. Kontrola plochého mezního kalibru. 5. Měření sinusovým pravítkem. 6. Měření závitu. 7. Měření vrcholového úhlu kužele. 8. Doměření chybějících úloh. 9. Udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 15
                Program č. 1 - Stanovení drsnosti povrchu Laboratorní práce 7  0
                Program č. 2 - Kontrola plochého mezního kalibru Laboratorní práce 7  0
                Program č. 3 - Měření sinusovým pravítkem Laboratorní práce 7  0
                Program č. 4 - Měření závitu Laboratorní práce 7  0
                Program č. 5 - Měření vrcholového úhlu kužele Laboratorní práce 7  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
                Doplňující otázka Ústní zkouška 5  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku