346-0317/01 – Strojírenské technologie II (ST II)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
MES0011 Ing. Jakub Měsíček, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
ZLA063 Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Při absolvování tohoto předmětu se seznámíte se základními obraběčskými operacemi a získáte znalosti jak měřit standardní metrologické úlohy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základní předmět, ve kterém se studenti seznámí s hlavními metodami obrábění a s příslušným odborným názvoslovím. Obsahem předmětu jsou základní nástroje, stroje, volba materiálů a metodika tvorby technologických postupů výroby jednoduchých součástí včetně základních výpočtů. V tomto předmětu budou studenti seznámeni s technologiemi dělení materiálu, základy měření strojních součástí a technologiemi jednotlivých operací třískového obrábění.

Povinná literatura:

[1] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 1. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8. [2] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 2. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1822-1. [3] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Návody do praktických cvičení z Technologie II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2147-4. 88 s. [4] http://homel.vsb.cz/~cep77

Doporučená literatura:

[1] BRYCHTA, Josef. Obrábění I - Návody pro cvičení - 1. část. Ostrava: VŠB-TU, 1998. 84 s. ISBN 80-7078-436-9. [2] BRYCHTA, Josef. Obrábění I - Návody pro cvičení - 2. část. Ostrava, VŠB-TU 1999, 120 s. ISBN 80-7078-470-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru budete pracovat a odevzdáte: 1. program....30 bodů 2. program....30 bodů Test.............30 bodů Aktivita.........10 bodů CELKEM max. 100 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní předmět, ve kterém se studenti seznámí s hlavními metodami obrábění a s příslušným odborným názvoslovím. Obsahem předmětu jsou základní nástroje, stroje, volba materiálů a metodika tvorby technologických postupů výroby jednoduchých součástí včetně základních výpočtů. V tomto předmětu budou studenti seznámeni s technologiemi dělení materiálu, základy měření strojních součástí a technologiemi jednotlivých operací třískového obrábění. 1. Úvodní přednáška, plán přednášek, obecné pojmy, základy metrologie, chyby měření, parametry drsnosti a jejich měření. 2. Terminologie, rozdělení metod obrábění, popis řezného nástroje, pohyby při obrábění, nástrojové roviny a úhly. 3. Teplo a teplota při obrábění, tepelná bilance, řezné prostředí, opotřebení břitu nástroje, trvanlivost a životnost nástroje, řezivost nástroje a obrobitelnost materiálu. 4. Nástrojové materiály (nástrojové oceli, slinuté karbidy, řezná keramika, cermety, kubický nitrid boru, diamant). 5. Soustružení a frézování. 6. Vrtání, hoblování, obrážení, protahování, protlačování, broušení, dělení materiálu. 7. Nekonvenční metody obrábění, zhodnocení předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní předmět, ve kterém se studenti seznámí s hlavními metodami obrábění a s příslušným odborným názvoslovím. Obsahem předmětu jsou základní nástroje, stroje, volba materiálů a metodika tvorby technologických postupů výroby jednoduchých součástí včetně základních výpočtů. V tomto předmětu budou studenti seznámeni s technologiemi dělení materiálu, základy měření strojních součástí a technologiemi jednotlivých operací třískového obrábění. 1. Úvodní přednáška, plán přednášek, obecné pojmy, základy metrologie, chyby měření, parametry drsnosti a jejich měření. 2. Terminologie, rozdělení metod obrábění, popis řezného nástroje, pohyby při obrábění, nástrojové roviny a úhly. 3. Teplo a teplota při obrábění, tepelná bilance, řezné prostředí, opotřebení břitu nástroje, trvanlivost a životnost nástroje, řezivost nástroje a obrobitelnost materiálu. 4. Nástrojové materiály (nástrojové oceli, slinuté karbidy, řezná keramika, cermety, kubický nitrid boru, diamant). 5. Soustružení a frézování. 6. Vrtání, hoblování, obrážení, protahování, protlačování, broušení, dělení materiálu. 7. Nekonvenční metody obrábění, zhodnocení předmětu.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní
2015/2016 letní