346-0320/01 – Technická měření a metrologie (TMaM)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
DUB0008 Ing. Jaroslav Dubský
HAJ0058 Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
JUR627 Ing. Dalibor Jurok
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
LIC0016 Ing. Jiří Lichovník
MAL0078 Ing. Šárka Malotová, Ph.D.
MIZ0011 Ing. Ondřej Mizera
MUS0029 Ing. Václav Musil
PAG016 Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
PAV570 Ing. Marek Pavlica, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
SCH0030 Ing. Jan Schiffner, DiS.
SUR0045 Ing. Juraj Surovský
SZO0033 Ing. Tomáš Szotkowski
SPA0038 Ing. František Špalek
SVE0064 Ing. Jiří Švec
TIH40 Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
TIL0009 Ing. Jakub Till
TRE045 Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
VOR059 Ing. Ondřej Vortel
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
ZLA063 Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s úlohou metrologie v systému řízení kvality. Seznámit studenty se základním právním dokumentem v oblasti metrologie – zákonem o metrologii v platném znění. Přispět k osvojení vědomosti a dovednosti při zpracování naměřených dat – vyjádření chyby měření, nejistoty měření, výsledku měření. Rozvinout teoretické vědomosti a praktické dovednosti ze základů metrologie délky rovinného úhlu, kontroly některých parametrů vybraných součástí. Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Statisticky vyhodnotit naměřená data - vyjádření nejistot měření, výsledku měření. Seznámit studenty se základy měření a kontroly na třísouřadnicovém měřicím stroji.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů, který navazuje na předměty: Matematika I, Základy strojírenství, Technologie tváření, slévání a svařování, Technologie obrábění. Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii, získají informace o významu zákona o metrologii pro zajištění jednotnosti a správnosti měření, osvojí si základní principy měření, základy zpracování dat. Rozvíjí do hloubky základy měření a kontroly délek, rovinného úhlu, hodnocení drsnosti povrchu, kontroly parametrů vybraných strojních součástí (závity, ozubená kola), včetně principů měřidel. Získají základní informace o metodice měření a kontroly na třísouřadnicovém měřicím stroji.

Povinná literatura:

[1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava. 2004. [2] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. [3] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. [4] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011.

Doporučená literatura:

[1] Pernikář, J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a metrologie. Část metrologie. Učební texty vysokých škol, FSI-VUT v Brně, 2001. [2] Čech, J., Pernikář, J., Janíček, L.: Strojírenská metrologie, skriptum. FSI-VUT v Brně, 1998. [3] Mlčoch, L., Slimák, I.: Řízení kvality a strojírenské metrologie. Praha, SNTL, 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odměření a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření. Na základě předloženého protokolu k jednotlivým programům a jejich obhájení studentům je přiděleno bodové hodnocení 6 bodů/program. Závěrečný kontrolní test. Bodové hodnocení: odevzdání a obhájení 8 programů..............0-6 bodů/program. závěrečný kontrolní test......................0-52 bodů. CELKEM maximálně..............................100 bodů.

E-learning

Veškerá skripta jsou na stránka Katedry obrábění a montáže: www.346.vsb.cz v sekci STUDIJNÍ LITERATURA [1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/STROJ%C3%8DRENSK%C3%81%20METROLOGIE-1.d%C3%ADl.pdf [2] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/N%C3%81VODY%20DO%20CVI%C4%8CEN%C3%8D%20Z%20P%C5%98EDM%C4%9ATU%20stroj%C3%ADrensk%C3%A1%20metrologie.pdf [3] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011. http://www.346.vsb.cz/Petrkovska,%20Cepova%20-%20strojirenska%20metrologie.pdf

Další požadavky na studenta

Odměření a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Význam metrologie, národní metrologický systém, základní pojmy z oblasti metrologie. 2. Jednotky SI soustavy, zákon o metrologii, rozdělení měřidel, instituce činné v metrologii. 3. Státní metrologická kontrola měřidel, schémata návaznosti. 4. Chyby a nejistoty měření. 5. Principy měřidel - mechanický, elektrický, pneumatický,... 6. Metrologie délky - základní délková měřidla, etalony délek, koncové měrky, Interference světla a její využití v metrologii. 7. Metrologie rovinného úhlu, využití goniometrických funkcí při kontrole rovinného úhlu. 8. Kontrola kuželových ploch, kontrola svilé a vodorovné polohy. 9. Kontrola závitů. 10. Kontrola ozubených kol. 11. Kontrola obrobené plochy - drsnost povrchu. 12. Odchylky tvaru a polohy. 13. Souřadnicové měřicí stroje. 14. Požadavky na metrologické laboratoře. Osnova cvičení: 1. cvičení - úvodní cvičení, seznámení studentů s programem a organizaci cvičení, bezpečnost školení pro práci s přístoji v laboratoři. 2. cvičení - praktické ukázky práce se základními měřidly (posuvné měřidlo, mikrometr, kalibr, koncové měrky,...). 3. cvičení - základy vyhodnocování výsledků měření - procvičování. 4. - 11. cvičení - naměření 8 úloh včetně vypracování protokolů o měření. 12. cvičení - doměření chybějících úloh 13. cvičení - závěrečný písemný test. 14. cvičení - udělení klasifikovaného zápočtu. Seznam měřených úloh: 1. úloha - Kontrola agresivity potu. 2. úloha - Přímá a nepřímá metoda měření. 3. úloha - Kontrola rozměřové přesnosti otvorů. 4. úloha - Kontrola kuželů. 5. úloha - Kontrola závitu. 6. úloha - Kontrola ozubeného kola. 7. úloha - Kontrola válečkových (plochých kalibrů). 8. úloha - Kontrola drsnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku