346-0322/01 – CAM Systems in Machining I (CAMI)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
PAG016 Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 12+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject is connecting with lessons Technology of Machining, Machining - subjects what are interested about machining (turning, milling, drilling, and so on.) The subject extends knowledge about technological process creation and programming CNC machines tools. It will be used special software for CAM system (CAM - Computer-Aided Manufacturing). The names of the software are Mastercam and EdgeCAM. This subject is for V. semester of bachelor study, specialization mechanical technology. Students will study theory and practice of machining technology (turning, 2.5 axis milling, , drilling) by means of CAD/CAM system Mastercam or EdgeCAM. Contents of this subject including: creation and edition of CAD geometry, beginning cutting conditions, creation of technological process (strategy of cutting, setting cutting tools, instruction - G, M code etc.), cutting simulation, NC code generation for particular cutting machine.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět navazuje na výuku předmětů zabývajících se technologiemi obrábění. Je určen pro třetí ročník prezenčního bakalářského studia, obor strojírenská technologie. Zaměřuje se na rozšíření znalostí v oblastech tvorby technologických postupů a programování NC obráběcích strojů, pro které využívá speciálních softwarů tzv. CAD/CAM systémů. Studenti budou seznámeni s možnostmi a uplatnění CAD/CAM systému v praxi a základními postupy výroby součásti pomocí CAD/CAM systémů. Předmět je zaměřen na aplikaci CAD/CAM systémů pro soustružení, vrtání, 2.5 osé frézování. Obsah předmětu zahrnuje tvorbu a úpravu geometrie vyráběné součásti, nastavení počátečních podmínek obrábění, sestavení postupu obrábění, simulaci obrábění a následné vygenerování NC kódu pro příslušný obráběcí stroj.

Compulsory literature:

[1] PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57. [2] ČEP, R.; SADÍLEK, M. Machining Technology and CAM Systems. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012.

Recommended literature:

[1] STAHL, J-E. METAL CUTTING – Theories and models. Sweden : Division of Production and Materials Engineering. Lund University Sweden, 2012. 580 s. ISBN 978-91-637-1336-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Work on projects. Attendance at seminars at least 70%.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The subject is connecting with lessons Technology of Machining, Machining - subjects what are interested about machining (turning, milling, drilling, and so on.) The subject extends knowledge about technological process creation and programming CNC machines tools. It will be used special software for CAM system (CAM - Computer-Aided Manufacturing). The names of the software are Mastercam and EdgeCAM. This subject is for V. semester of bachelor study, specialization mechanical technology. Students will study theory and practice of machining technology (turning, 2.5 axis milling, , drilling) by means of CAD/CAM system Mastercam or EdgeCAM. Contents of this subject including: creation and edition of CAD geometry, beginning cutting conditions, creation of technological process (strategy of cutting, setting cutting tools, instruction - G, M code etc.), cutting simulation, NC code generation for particular cutting machine.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Summer semester, validity until: 2017/2018 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 51
        Aktivní účast ve cvičeních Other task type 5  0
        Pracovní postup-soustružení Laboratory work 35  20
        Pracovní postup-frézování Laboratory work 40  20
        Písemný test Written test 20  11
Mandatory attendence parzicipation: no, Additional requirements for the student

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner