346-0501/02 – Teorie obrábění (TO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Josef BrychtaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Josef Brychta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
PAG016 doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
SIT04 Ing. Libor Sitek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou seznámeni s teorií obrábění. Dále zahrnuje studium tepelných jevů při obrábění, opotřebení břitu obráběcího nástroje, trvanlivosti i životnosti obráběcích nástrojů a optimalizaci podmínek řezání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Teorie obrábění zahrnuje rozbor studia mechanizmu tvoření třísky, dynamiky řezného procesu a s tím související hodnocení stability řezného procesu. Nedílnou součástí tohoto předmětu jsou nejdůležitější aspekty spolehlivosti a diagnostiky stavu technologického systému stroj - obrobek - nástroj.

Povinná literatura:

BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NESLUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8. BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; SADÍLEK, Marek; PETŘKOVSKÁ, Lenka; NOVÁKOVÁ, Jana. Nové směry v progresivním obrábění. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2007 Dostupné na http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/NSPO. ISBN 978-80-248-1505-3. BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 1. díl. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8. BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 2. díl. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1822-1. BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Návody do praktických cvičení z Technologie II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2147-4. 88 s.

Doporučená literatura:

[1] MÁDL, Jan. Teorie obrábění. Praha, ČVUT PRAHA,1989. [2] SHAW, Milton C. Metal Cutting Principles. Oxford, Clarendon Press, 1984. [3] VASILKO, Karol. Nové materiály a technologie ich spracovania. Bratislava, ALFA 1990

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Práce na projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Práce na projektu, osobní konzultace, kolokvium.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Proces řezání a technologická soustava. 2 Základní charakteristiky mechanismu tvoření třísky. 3 Síla a práce řezání. 4 Stabilita procesu řezání. 5 Teplo a teplota řezání. 6 Opotřebení břitu řezného nástroje. 7 Trvanlivost a životnost nástrojů. 8 Parametry procesu řezání a geometrie řezu. Napěťové a deformační stavy. 9 Optimalizace podmínek řezání - 1. Optimalizace podle výkonu elektromotoru obráběcího stroje, podle velikosti krouticího momentu. 10 Optimalizace podmínek řezání - 2. Optimalizace z hlediska pevnosti obráběcího nástroje a z hlediska vhodného utváření třísky. Optimalizace podle přesnosti a jakosti obrobené plochy. 11 Optimalizace podmínek řezání - 3. Optimalizace podle obrobitelnosti, řezivosti a použitého prostředí řezání. Oblasti přípustných řešení optimálních podmínek řezání. Postup při určování optimálních podmínek řezání. 12 Optimalizace podmínek řezání - 4. Výpočet optimální trvanlivosti břitu z hlediska maximální výrobnosti a minimální nákladovosti. 13 Adaptivní optimalizace. 14 Spolehlivost a diagnostika stavu technologického systému stroj - obrobek - nástroj. Program cvičení a individuální práce studentů Týden Náplň cvičení 1 Úvodní cvičení. Organizační záležitosti. 2 Výpočet parametrů pro vznikající třísku. 3 Výpočet charakteristik kořene třísky 4 Matematické řešení silových poměrů při soustružení. 5 Výpočty sil a krouticího momentu při frézování. 6 Výpočty sil a krouticího momentu při vrtání. K o n t r o l n í test 1 7 Výpočet podmínek řezání podle jednotlivých kritérií. 8 Výpočet optimální trvanlivosti břitu z hlediska maximální výrobnosti. 9 Výpočet optimální trvanlivosti břitu z hlediska minimálních nákladů. 10 SEMESTRÁLNÍ PROJEKT – obrábění vybrané součásti. 11 Práce na semestrálním projektu. 12 Práce na semestrálním projektu. K o n t r o l n í t e s t 2 13 Dokončení a odevzdání semestrálního projektu. 14 Zhodnocení cvičení a zapsání zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní