346-0504/06 – Konstrukce a výroba nástrojů (KVN)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Ivan MrkvicaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2024/2025
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se zásadami konstruování speciálních obráběcích nástrojů. Osvojí si základy výpočtu výchozího povrchu nástroje, kontroly řezné geometrie a návrhu dalších konstrukčních prvků nástroje. V průběhu praktických prací si prohloubí znalosti spojené s technologickými postupy výroby nástroje a s podmínkami jeho údržby.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka předmětu rozvíjí do hloubky kapitoly spojené s konstrukcí nástrojů složitých geometrických tvarů. Vychází ze znalostí konstrukční geometrie, matematiky a kinematiky. V rámci přednášek se studenti seznámí postupně se základy teorie a metodiky navrhování řezných nástrojů, s tvarovými soustružnickými noži, tvarovými frézami, nástroji na výrobu čelních ozubených kol,bení, nástroji na výrobu šnekových soukolí. Náplň cvičení je zaměřena na provedení konkrétních návrhů konstrukce nástroje včetně zhotovení výkresové dokumentace, kontroly řezné geometrie a technologického postupu výroby. Posluchač po absolvování předmětu je schopen samostatně řešit i složité obráběcí nástroje.

Povinná literatura:

[1] MRKVICA,M. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1986, 215 s. [2] ŘASA,J. Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha, SNTL, 1986, 464 s. [3] MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-I.díl. Řezné nástroje. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1989, 192 s. [4] MRKVICA, I. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů-I.díl. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1999, 148 s. [5] MRKVICA, I., ADAMEC, J. Týmová scičení z předmětu Speciální technologie v obrábění. Dostupné z: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. [6] MRKVICA, I. Současné trendy v obrábění ozubených kol. Doastupné z: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html.

Doporučená literatura:

[1] MRKVICA, I. Inovace odvalovacího frézování využitím progresivních nástrojových materiálů. 1. vydání, Fakulta výrobních technologií a mangementu, UJEP Ústí nad Labem, 2010, 62 s. ISBN 978-80-7414-294-9. [2] MRKVICA, I.Speciální technologie - Výroba ozubených kol I. 1. vydání, VŠB-TU Ostrava, 2009,101 s. ISBN 978-80-248-1931-0. [3] MRKVICA, I. Speciální technologie - Vároba ozubených kol II. 1. vydání, VŠB-TU Ostrava, 125 s. ISBN 978-80-248-2134-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 Kontrola a vyhodnocení programu č. 1 2 Kontrola a vyhodnocení programu č. 2 3 Zhodnocení cvičení, kontrolní test, udělení zápočtu

E-learning

Další požadavky na studenta

Seznam kontrolních otázek 1 Postup výpočtu tvarových radiálních nožů 2 Geometrie břitu tvarových nožů 3 Tvarové frézy a postup výpočtu jejich profilu 4 Stanovení řezné geometrie v libovolném bodě ostří tvarové frézy 5 Metody výroby evolventního ozubení včetně definice evolventy 6 Určení profilů kotoučové a čepové frézy pro čelní ozubená kola s přímými zuby 7 Řezná geometrie kotoučových a čepových fréz 8 Vliv kladného úhlu čela na tvarové kotoučové frézy 9 Kotoučové nástroje na vnější ozubení se šikmými zuby 10 Rozbor obrážecích nástrojů na čelní ozubení 11 Postup výpočtu hřebenových obrážecích nožů 12 Řezná geometrie hřebenových obrážecích nožů 13 Postup při stanovení profilu zubů obrážecího kotoučového nože 14 Řezná geometrie kotoučových obrážecích nožů 15 Základní konstrukční části a rozdělení odvalovacích fréz 16 Postup výpočtu základního šneku odvalovací frézy 17 Způsoby podtáčení a stanovení řezné geometrie odvalovacích fréz 18 Konstrukce ševingovacího nástroje

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.konzultace Základy teorie a metodiky navrhování řezných nástrojů. Podmínky pro utváření povrchu součásti při obrábění. Kinematická schémata utváření obráběného povrchu a existence výrobního povrchu nástroje.Soustružnické tvarové nože. Výpočty profilů ostří prizmatických a kotoučových radiálních tvarových nožů.Tvarové frézy. Určení profilu nástroje s kladným úhlem čela a geometrie podtáčených fréz. 2.konzultace Nástroje na výrobu čelních ozubených kol. Rozbor, charakteristika a konstrukce obrážecích nožů, odvalovacích fréz a nástrojů dokončovacích. Soustředění: Nástroje na výrobu čelního ozubení dělícím způsobem _ PROGRAM č. 1. Nástroje na výrobu čelního ozubení odvalem – PROGRAM č. 2.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2024/2025 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 50 (50) 35
                Program č. 1 Návrh nástroje pro tvarové frézování ozubeného kola Semestrální projekt 50  36
        Zkouška Zkouška 50 (50) 15 3
                Písemná zkouška z učiva celého semestru Písemná zkouška 50  15
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní