346-0505/01 – Speciální technologie v obrábění (STO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Josef BrychtaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Josef Brychta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

a

Vyučovací metody

Anotace

Speciální technologie v obrábění se skládá ze tří částí, a to z předmětu "Metody a nástroje pro výrobu ozubených kol", "Programování CNC systémů na bázi PC" a "Nových trendů v technologii obrábění". Klade zvláštní důraz na přesné a hospodárné obrábění definovanou řeznou geometrií, která je základním předpokladem pro docílení ekologického a efektivního obrábění s vysokou integritou povrchu obrobku.

Povinná literatura:

KOCMAN, Karel. Speciální technologie obrábění. Brno: PC-DIR Real, s.r.o., Brno, 1993, ISBN 80-214-1187-2, s. 213. BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s. SOUČEK, P. a BUBÁK, A. Vysoce dynamické pohony posuvů obráběcích Sborník přednášek ITC 200, Proceedings. Tomas Bata University in Zlin: Zlín, 2001, ISBN 80-7318-008-1. BÉKÉS, J.a kolektiv. Teória výrobných technológií.In: Zborník referátov z medzinárodnéj konferencie „Nové smery vo výrobných technológiách 2000. Katedra výrobních technológií, FVT Prešov: Prešov, 2000. ISBN 80-7099-524-6, s. 19-22. BÉKÉS, J. Kreatika a kreativita - tvorba produktů. Soubor autorových tezí 22 s. KLEPAL, V. Výroba ozubených kol. Praha: SNTL Praha, 1959, 402 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: První část: Tato část navazuje na předměty "Nástroje" a "Konstrukce a výroba nástrojů" a v ucelené formě shrnuje problematiku výroby čelních a kuželových kol. 1. Metody a nástroje pro výrobu čelních ozubených kol 1.1 Historie výroby ozubených kol 1.2 Odvalovací frézování 1.3 Odvalovací obrážení 2. Metody a nástroje pro dokončování čelních ozubených kol 2.1 Dokončovací metody s vužitím nástrojů s geometricky definovaným břitem 2.2 Tvarové broušení čelního ozubení 2.3 Broušení čelních ozubených kol 3. Metody a nástroje pro výrobu kuželových kol s přímými zuby 3.1 Metody a nástroje pro výrobu kuželových kol s přímými zuby DZ 3.2 Metody a nástroje pro výrobu kuželových kol s přímými zuby odvalem 4. Metody a nástroje pro výrobu kuželových kol se zakřivenými zuby 4.1 Systém Gleason) 4.2 Systém Klingelnberg 4.3 Systém Oerlikon Druhá část: Tato část navazuje na předmět "Programování NC strojů" a doplňuje ho o programování profesionálních CNC systémů na bázi PC. Jedná se o CNC systémy SINUMERIK 810D/840D a HEIDENHAIN TNC 355 pro řízení NC frézek. 1. Programování CNC systémů SINUMERIK 810D/840D pro frézování 1.1 Vývojové trendy při programování NC strojů 1.2 Popis klávesnice řídicího systému SINUMERIK 810D/840D 1.3 Funkce jednotlivých tlačítek 2. Základy programování CNC systémů SINUMERIK 810D/840D 2.1 G - funkce 2.2 M - funkce 2.3 Technologické funkce 2.4 Obráběcí cykly 2.5 Příklady programů 3. CNC frézka PC MILL 155 3.1 Základní pojmy frézky PC MILL 155 3.2 Popis tlačítek pro ovládání frézky 3.1 Obsluha frézky 4. Programování CNC systému HEIDENHAIN TNC 355 4.1 Programování v režímu DIN/ISO 4.2 Programování v dialogu 4.3 Příklady programů Třetí část: Tato část navazuje na předměty "Obrábění", "Experimentální technologie v obrábění" a "Optimalizační procesy v obrábění" a doplňuje tak současné možnosti a poznatk progresivního třískového obrábění. Klade zvláštní důraz na přesné a hospodárné obrábění definovanou řeznou geometrií, která je základním předpokladem pro docílení ekologického a efektivního obrábění s vysokou integritou povrchu obrobku. 1. Aspekty vysokorychlostního "HSC" obrábění 1.1 Prostorové obrábění vysokými řeznými rychlostmi 1.2 Prostorové obrábění vysokými rychlostmi posuvů 1.3 Porovnání deformačních zón u "klasické" a "HSC" technologie 2. Problematika vysoko-objemového "HSV" obrábění 2.1 Požadavky na související činnosti u "HSC" obrábění 2.2 Podmínky vysoko - objemového obrábění 2.3 Efekty výkonostního obrábění 3. Kreatika a tvorba produktů 3.1 Podstata kreatiky 3.2 Kreatika a kreativita 3.3 Krédo kreatiky - procesy tvorby produktů 3.4 Součástková základna a její význam 4. Nanotechnologie - nastupující technologie 4.1 Nanomaeriály v povrchových úpravách 4.2 Extrémní nanotechnologie - atomová a molekulová manipulace hmoty 4.3 Nanostruktury - základní prvky nanomateriálů Osnova cvičení: Část: Metody a nástroje pro výrobu čelních ozubených kol V rámci cvičení studenti navštíví podniky zabývající se výrobou ozubení, a to TATRA, a.s. Kopřivnice, středisko Ozubárna a podnik Vítkovice, a.s. Ozubárna. Studenti budou hodnoceni na základě vědomostního testu. Část: Programování CNC systémů na bázi PC 1. Vypracování programu zadané součásti na CNC systému SINUMERIK 810/840D pro frézku PC MILL 155. 2. Seřizování frézky PC MILL 155 (najetí referenčního bodu, seřízení nástrojů, apod.). 3. Vypracování programu zadané součásti na CNC systému HEIDENHAIN TNC 355 dialogovým způsobem. 4. Vypracování programu zadané součásti na CNC systému HEIDENHAIN TNC 355 v režimu DIN/ISO. Část: Nové trendy v technologii obrábění Studenti budou bodově hodnoceni na základě úrovně zpracování zadaného programu a vědomostního testu .

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 30  0
        Písemka Písemka 65  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku