346-0506/01 – Montážní práce a aut. montážních prací (MP)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MES0011 Ing. Jakub Měsíček, Ph.D.
PAG016 doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je definovat, detailně popsat a začlenit proces montáže do oblasti výroby. Absolvent předmětu bude schopen navrhnout postup montáže výrobního zařízení a zhodnotit jeho vliv na výslednou přesnost zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Výuka předmětu je zaměřena na teoretická i praktická zvládnutí závěrečné fáze výroby strojů a zařízení velkých investičních celků v jejím vnitřním uspořádání za dodržení technických, technologických a organizačních podmínek v návaznosti na technologii výroby jednotlivých součástí a technologičnost jejich konstrukce včetně zásad navrhování pracovišť montážního charakteru pro jednotlivé druhy montáže jakožto fáze, která zhodnocuje předcházející výrobní výsledky po stránce technické, kvalitativní i ekonomické.

Povinná literatura:

PETRŮ, J.; ČEP, R. Základy montáže [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012 [cit. 2012-10-25]. Scripta electronica. s. 123. Dostupné na WWW:< http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory>. ISBN 978-80-248-2773-5. PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57. BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II – 1. díl. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TUO, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1822-1. BRYCHTA, J.; ČEP, R.; NOVÁKOVÁ, J.; PETŘKOVSKÁ, L. Technologie II 2. díl. Ostrava : Ediční středisko VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 150. ISBN 978-80-248-1822-1. BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:. ISBN 978-80-248-1505-3.

Doporučená literatura:

HAVRILA, M. Automatizovaná montáž. Prešov : FVT Prešov, 1997. HOFMANN, Petr. Technologie montáže. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. 90 s. ISBN 80-7082-382-8. KAUFMAN, M. a kol. Racionalizace interních montáží. Praha : SNTL Alfa Praha, 1980. 350 s. MÁDL, Jan. Technologie obrábění a montáže : návody ke cvičení. 2. vyd. Praha : České vysoké učení technické, 1990. 162 s. PLACHER, Z. Technologie montáže. Praha : ITP Praha, 1967. SCHRÖCK, Joseph. Montáž, lícování a měření. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury – Redakce strojírenské literatury, 1965. 306 s. 04-290-64. SLANINA, F. a kol. Montáž v strojárskych a elektrotechnických výrobách. Bratislava : Alfa Bratislava, 1990. VALENTOVIČ, Ernest. Technológia montáže. Bratislava : STU Bratislava, 1999. 96 s. VASILKO, Karol; HRUBÝ, Jindřich; LIPTÁK, Ján. Technológia obrábania a montáže. Bratislava : Alfa Bratislava, 1991. 496 s. ISBN 80-05-00807-4. VLACH, Bohumil a kol. Technologie obrábění a montáží. 1. vyd. Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. 472 s. 04-203-90. VIGNER, M.; ZELENKA, A.; KRÁL. Metodika projektování výrobních procesů. Praha : SNTL Praha, 1984. Studijní materiály byly vytvořeny za podpory projektu ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH OBORŮ PROSTŘEDNICTVÍM MODULÁRNÍ INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0459 viz http://projekty.fs.vsb.cz/459/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 písemka (písemka je hodnocena max. 30 body), 1 program (program je hodnocen max. 30 body), 1 semestrální projekt (hodnocen max. 40 body), Pro udělení zápočtu student musí absolvovat písemku a řádně odevzdat program i semestrální projekt. Celkem je možné získat 100 bodů. Pro získání klasifikovaného zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních (80 %).

E-learning

BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:. ISBN 978-80-248-1505-3. Studijní materiály byly vytvořeny za podpory projektu ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH OBORŮ PROSTŘEDNICTVÍM MODULÁRNÍ INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0459 viz http://projekty.fs.vsb.cz/459/. http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=198

Další požadavky na studenta

Základy matematiky a konstrukce, znalost konstrukčních prvků ve strojírenství.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Postavení montáže ve výrobním procesu 2. Technologičnost konstrukce součástek z hlediska montáže 3. Zabezpečení vzájemné vyměnitelnosti součástí 4. Technická příprava montáže 5. Montážní spoje a jejich klasifikace 6. Kontrola tvaru a vzájemné polohy součástí 7. Montáž základních součástí 8. Montážní linky 9. Montážní pracoviště, systémy a linky 10. Orientační mechanismy v montážním procesu 11. Manipulátory a roboty v montážním procesu 12. Projektování montážních systémů 13. Ergonomie, člověk v montážním procesu a zatížení člověka při práci v montáži 14. Vývojové směry v inovacích výroby a montáže Program cvičení: 1. Rozdělení montážních činností 2. Členění výrobku podle jednotlivých fází výrobního procesu 3. Základy statistického zpracování dat v montážním procesu 4. Vyhodnocení statistických dat 5. Analýza rozměrových obvodů. 6. Řešení a aplikace rozměrových obvodů v praxi 7. Laboratorní práce, písemka č. 1 – Řešení rozměrových obvodů a vyhodnocení statistických dat 8. Laboratorní práce, zadání programu – Laboratorní měření 9. Laboratorní práce - ukázka a praktické řešení virtuální reality 10. Laboratorní práce - prototypování 11. Zadání semestrálního projektu 12. Zpracování semestrálního projektu 13. Zpracování semestrálního projektu 14. Závěrečné zhodnocení, udělování zápočtů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemka Písemka 30  15
        Program Projekt 30  15
        Semestrální projekt Semestrální projekt 40  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní