346-0507/01 – Konstrukce a výroba přípravků (KVP)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Ivan MrkvicaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2024/2025
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se po ukončení předmětu bude orientovat v problematice konstruování speciálních obráběcích přípravků. Seznámí se se zásadami pro ustavování a upínámí obrobků v přípravcích, s možnostmi zabezpečení požadované přesnosti výroby prostřednictvím přípravků a s prostředky, které může použít pro upínání. Praktickým ověřením získaných vědomostí je vypracování vlastního projektu přípravku pro obrábění konkrétní součásti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka předmětu rozvíjí kapitoly spojené s konstrukcí upínacího zařízení. Vychází ze znalostí předmětů Pružnost a pevnost, Části a mechanismy strojů a Mechanika. V rámci přednášek se studenti seznámí se zásadami pro ustavování a upínání obrobků v přípravcích, základními elementy pro mechanické, pneumatické a hydraulické upínání, s přesností výroby při obrábění v přípravcích a se základními charakteristikami speciálních, universálních, skupinových a stavebnicových přípravků. V rámci cvičení pracují studenti individuálně na návrhu konstrukce přípravku pro konkrétní operaci technologického postupu zadané součásti. Po absolvování předmětu je posluchač schopen samostatného řešení konstrukce přípravku pro příslušnou operaci obrábění.

Povinná literatura:

Mrkvica,M.: Přípravky a obráběcí nástroje-II. díl. Přípravky. VŠB Ostrava 1988,s.182 Chvála,B., Votava,J.: Přípravky. Praha, SNTL 1988

Doporučená literatura:

BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:. ISBN 978-80-248-1505-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Práce na programu.

E-learning

BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:. ISBN 978-80-248-1505-3.

Další požadavky na studenta

Seznam kontrolních otázek 1 Přípravky – definice, rozdělení, účel. 2 Teorie ustavení s ohledem na vymezení požadovaných stupňů volnosti. 3 Vliv tolerancí rozměrů na chyby ustavení obrobků. 4 Chyby ustavení za válcové plochy při rozdílnosti konstrukční a ustavující roviny. 5 Výpočet rozměrů středicích nákružků – čepů. 6 Výpočet délky středicích čepů při ustavení na jeden a na dva čepy. 7 Mechanické upínací prvky – rozdělení, charakteristika. 8 Upínací výstředníky a vačky. 9 Upínací šrouby. 10 Talířové rozpínací upínače. 11 Upínání kleštinami. 12 Silové upínací převody. 13 Silové a konstrukční výpočty upínek. 14 Kloubové pákové upínače. 15 Přípravky s plastickým médiem. 16 Přípravky s hydraulickým a pneumatickým upínáním. 17 Upínání magnetické a elektromechanické. 18 Vrtací pouzdra a činitelé ovlivňující přesnost vrtaných děr. 19 Dělení a dělicí zařízení. 20 Uložení přípravku na obráběcí stroj. 21 Druhy uložení rotujících přípravků. 22 Postup návrhu konstrukce přípravku. 23 Systém porovnání variant konstrukcí přípravku. 24 Výpočty potřebné při konstrukci přípravku. 25 Konstrukce přípravků vrtacích. 26 Soustružnické přípravky. 27 Stavebnicové a skupinové přípravky. 28 Univerzální přípravky a upínací zařízení. 29 Ekonomické hodnocení přípravků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek 1 Definice a klasifikace přípravků. 2 Zásady pro ustavení obrobku v přípravku. 3 Upínání obrobků v přípravcích – upínací síly, mechanické upínání, silové převody, upínání tlakovými médii. 4 Vedení nástroje – vrtací desky a šablony, nepřímé vedení nástroje. 5 Uložení přípravku na obráběcí stroj. 6 Konstrukce přípravků – frézovacích, vrtacích,soustružnických, ... 7 Přípravky skupinové a stavebnicové. 8 Hospodárnost přípravků – náklady na přípravky. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů 1 Úvodní cvičení, seznámení s doporučenou literaturou. 2 Procvičování ustavení různých obrobků. 3 Analýza chyb ustavení obrobku. 4 Upínání obrobků v přípravcích. 5 Zásady konstrukce přípravků. 6 Zadání programu pro samostatnou práci – návrh přípravku pro opracování konkrétní součásti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2024/2025 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní