346-0508/03 – Nekonvenční metody obrábění (NMO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAG016 doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
SIT04 Ing. Libor Sitek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výuka tohoto předmětu navazuje na stávající vyučované předměty na katedře obrábění a montáže (Základy strojírenské technologie II, Technologie II, Obrábění, CAD/CAM systémy v obrábění, Teorie obrábění, Nástroje, Obráběcí stroje a další), fakulty strojní VŠB – Technické Univerzity Ostrava. V tomto předmětu studenti uplatní své dosavadní znalosti v oblasti používaných technologií obrábění. Předmět tedy navazuje na znalosti, získané studiem technologických předmětů a rozvíjí do hloubky znalosti v oblasti nejmodernějších technologií obrábění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Výuka je zaměřena na klasifikování a shrnutí beztřískových metod obrábění a jejich vývoje u nás a ve světě. Předmět zahrnuje obrábění elektro-tepelnými principy, elektro-chemickými principy, chemickými principy a mechanickými principy (abrazivní obrábění). Zahrnuje jejich aplikace jak v běžném průmyslu, tak v mikrotechnologii a nanotechnologii. Nekonvenční metody obrábění jsou aplikovány jak v podmínkách sériové a hromadné výroby, tak v podmínkách moderních nástrojáren a nářaďoven.

Povinná literatura:

[1] SADÍLEK, M. Nekonvenční metody obrábění I – Elektroerozivní, elektrochemické a chemické obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2016, 104 s., ISBN 978-80-248-3943-1. [2] SADÍLEK, M. Nekonvenční metody obrábění II – Obrábění laserem, plazmou, ultrazvukem, elektronovým, iontovým a vodním paprskem. VŠB – TU Ostrava, 2016, 117 s., ISBN 978-80-248-3944-8. [3] MORÁVEK,R.: Nekonvenční metody obrábění. Plzeň, ZČU 1994. [4] RAŠA, J.; POKORNÝ, P. GABRIEL, V.: Strojírenská technologie 3, 2 díl. - Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, Fyzikální technologie obrábění. 2001, Scientia, spol. s. r. o. Praha, ISBN 80-7183-227-8. [5] BARCAL, J.: Nekonveční metody obrábění, ČVUT Praha 1989, 122 stran. [6] MAŇKOVÁ, I.: Progresívne technologie, Technická univerzita Košice, Vienala, Košice, 2000, ISBN 80-7099-430-4. [7] MIČIETOVÁ, A.: Nekonvenčné metódy obrábania. Žilina, Žilinská univerzita v Žilině, 2001, 376 s. ISBN 80-7100-853-2. [8] HUMÁR, A.: Technologie I, Technologie obrábění – 3. část, Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní program, VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, 2005.

Doporučená literatura:

[7] MIKOVEC, M.: Obrábění materiálů s velkou tvrdostí a pevností, SNTL Praha 1982, 196 stran.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Práce na projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů 1. Zahájení, bezpečnostní předpisy, plán cvičení a kontrol. 2. Návrh elektroerozívního nástroje, elektroerozívní stroje a jejich řízení. 3. Návrh nástroje pro elektrochemické hloubení profilových otvorů a dutin. Návrh nástrojových elektrod pro elektrojiskrové hloubení, nebo elektrochemické hloubení profilových otvorů a dutin. 4. Aplikace technologie elektrojiskrového řezání drátovou elektrodou pro zhotovení zadané součásti. Zadání projektu. 5. Kontrolní test č.1, Práce na projektu. 6. Chemické metody obrábění, reakce a aplikace na příkladech. 7. Procvičování obrábění paprsky koncentrované energie, aplikace na příkladech. 8. Procvičování mechanických principů obrábění (abrazivní obrábění), aplikace na příkladech. 9. Kontrolní test č.2, odevzdání programů, udělení klasifikovaného zápočtu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Úvod do problematiky beztřískového obrábění, přehled nekonvenčních metod obrábění. Elektroerozívní technologie obrábění část 1. 2 Elektroerozívní technologie obrábění část 2. 3 Elektrochemické technologie obrábění. 4 Technologie chemického obrábění. 5 Technologie obrábění ultrazvukem. 6 Technologie obrábění laserem. 7 Technologie obrábění plazmou. 8 Technologie obrábění vodním paprskem a proudem brusiva. 9 Technologie obrábění elektronovým paprskem, technologie obrábění iontovým paprskem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Projekt Projekt 50  20
        Test Písemka 50  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku