346-0509/01 – Experimentální metody v obrábění (EMO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvováni tohoto předmětu budete umět aktivně využívat fyzikální podstatu obrábění pro měření a zjišťování důležitých parametrů obrábění jako je síla řezání, řezivost, obrobitelnost, teplo a teplota při obrábění aj.

Vyučovací metody

Anotace

Experimentální metody obrábění navazují na předmět Teorie obrábění prováděním praktických experimentů měřením na obráběcích strojích , k tomu účelu zkonstruovaných měřicích aparaturách a pomůckách. Studenti absolvují jak teoretický výklad jednotlivých úloh, tak jejich praktické provedení v laboratořích katedry 346, včetně zpracování výsledků formou programů.

Povinná literatura:

Mádl, Jan. Experimentální metody v teorii obrábění. Praha : ČVUT Praha, 1988, IV. vydání. 153 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Úvodní přednáška. Rozdělení experimentálních metod v obrábění a jejich přínos pro vědu a praxi. 2. Aplikovaná matematika pro řešení problémů experimentů v obrábění. 3. Metody experimentálního výzkukmu tvorby třísky. 4. Pozorování mikroskopických a makroskopických změn v třísce, časová lupa. 5. Studium ukončených změn pomocípřerušovačů řezů. 6. Metody studia zpevnění, zbytkových pnutí a fázových změn v povrchobé vrstvě obrobků. 7. Metody experimentálního studia silových jevů při obrábění. 8. Princip a konstrukce dynamometrů pro měření složek řezné síly. 9. Experimentální studium chvění při obrábění. 10. Metody nepřímého měření řezných sil při obrábění. 11. Metody experimentálního měření teplot při obrábění. 12. Fotoelektrická a termovizní snímání teplot a teplotních polí při obrábění. 13. Metody experimentálního studia otupování břitu nástroje. 14. Metody experimentálního studia obrobitelnosti a řezivosti. Program cviení: 1. Úvodní cvičení, základní pojmy, organizační záležitosti. 2. Testování souboru naměřených hodnot pro statistické zpracoání. 3. Matematická analýza experimetálního problému v obrábění. 4. Program č.1 - Stanovení koeficientu pěchvání třísky. 5. Zpracování výsledků měření programu č.1. 6. Program č.2 - Získání a studium kořene třísky pomocí přerušovače řezu. 7. Kontrolní test č.1. Metalografické zkoumání kořene třísky. 8. Program č.3 - Cejchování dynamometru na měření řeznýc sil. 9. Zpracování cejchovacích křivek, principy dynamometrů a jejich konstrukce. 10. Program č.4 - Přímé a nepřímé měření složek řezné síly při obrábění na třísložkovém dynamometru. 11.Měření chvění při třískvémobrábění na soustruhu. 12. Program č.5 - Měření teplot při obrábění pomocí termodua. 13. Kontrolní test č.2, odevzdání programů. 14. Zhodnocní cvičení a zapsání klasifikovaného zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Program č. 1 Laboratorní práce 15  0
        Program č. 2 Laboratorní práce 15  0
        Program č. 3 Laboratorní práce 15  0
        Program č. 4 Laboratorní práce 15  0
        Program č. 5 Laboratorní práce 15  0
        Test č. 1 Písemka 10  0
        Test č. 2 Písemka 10  0
        Aktivita Jiný typ úlohy 5  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku