346-0509/02 – Experimentální metody v obrábění (EMO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvováni tohoto předmětu budete umět aktivně využívat fyzikální podstatu obrábění pro měření a zjišťování důležitých parametrů obrábění jako je síla řezání, řezivost, obrobitelnost, teplo a teplota při obrábění aj.

Vyučovací metody

Anotace

Experimentální metody obrábění navazují na předmět Teorie obrábění prováděním praktických experimentů měřením na obráběcích strojích , k tomu účelu zkonstruovaných měřicích aparaturách a pomůckách. Studenti absolvují jak teoretický výklad jednotlivých úloh, tak jejich praktické provedení v laboratořích katedry 346, včetně zpracování výsledků formou programů.

Povinná literatura:

Mádl, Jan. Experimentální metody v teorii obrábění. Praha : ČVUT Praha, 1988, IV. vydání. 153 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Úvodní přednáška. Rozdělení experimentálních metod v obrábění a jejich přínos pro vědu a praxi. 2. Aplikovaná matematika pro řešení problémů experimentů v obrábění. 3. Metody experimentálního výzkukmu tvorby třísky. 4. Pozorování mikroskopických a makroskopických změn v třísce, časová lupa. 5. Studium ukončených změn pomocípřerušovačů řezů. 6. Metody studia zpevnění, zbytkových pnutí a fázových změn v povrchobé vrstvě obrobků. 7. Metody experimentálního studia silových jevů při obrábění. 8. Princip a konstrukce dynamometrů pro měření složek řezné síly. 9. Experimentální studium chvění při obrábění. 10. Metody nepřímého měření řezných sil při obrábění. 11. Metody experimentálního měření teplot při obrábění. 12. Fotoelektrická a termovizní snímání teplot a teplotních polí při obrábění. 13. Metody experimentálního studia otupování břitu nástroje. 14. Metody experimentálního studia obrobitelnosti a řezivosti. Program cviení: 1. Úvodní cvičení, základní pojmy, organizační záležitosti. 2. Testování souboru naměřených hodnot pro statistické zpracoání. 3. Matematická analýza experimetálního problému v obrábění. 4. Program č.1 - Stanovení koeficientu pěchvání třísky. 5. Zpracování výsledků měření programu č.1. 6. Program č.2 - Získání a studium kořene třísky pomocí přerušovače řezu. 7. Kontrolní test č.1. Metalografické zkoumání kořene třísky. 8. Program č.3 - Cejchování dynamometru na měření řeznýc sil. 9. Zpracování cejchovacích křivek, principy dynamometrů a jejich konstrukce. 10. Program č.4 - Přímé a nepřímé měření složek řezné síly při obrábění na třísložkovém dynamometru. 11.Měření chvění při třískvémobrábění na soustruhu. 12. Program č.5 - Měření teplot při obrábění pomocí termodua. 13. Kontrolní test č.2, odevzdání programů. 14. Zhodnocní cvičení a zapsání klasifikovaného zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 75  0
        Písemka Písemka 20  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku