346-0511/01 – Kontrolní a diagnostické systémy (KDS)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tvořit a zvýšovat spolehlivost obráběcích strojů a pružných výrobních systémů.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem je připravit studenty na novou progresivní techniku, bez které se stále stoupající složitost a automatizovanost strojů i PVS neobejde. V rámci předmětu se studenti seznámí s moderními přístupy ke zvyšování spolehlivosti PVS, s monitorovacími a diagnostickými systémy, výběrem diagnostických veličin a jejich zpracováním. Budou rovněž seznámeni s řešením diagnostických systémů pro obráběcí stroje i vlastní proces obrábění.

Povinná literatura:

Adamec,J.,Adámek,W.: Kontrolní a diagnostické systémy I. Ostrava, VŠB-TU 1996 Adamec,J.,Adámek,W.: Kontrolní a diagnostické systémy II. Ostrava, VŠB-TU 1996

Doporučená literatura:

Vorlíček,Z.: Spolehlivost a diagnostika výrobních stroju, ČVUT Praha 1991 Vorlíček,Z.: Diagnostika výrobních stroju II, ČVUT Praha 1992 Kuhn, L.: Technická diagnostika, ČVUT Praha 1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu: Cvičení: Aktivní účast na cvičeních 0 – 20 max. 20 bodů, Odevzdaní příkladu z oblasti spolehlivosti obráběcích strojů 0 – 50 max. 50 bodů, Výsledek kontrolního testu 0 – 30 max. 30 bodů Celkem (maximálně) 100 bodů Pro udělení zápočtu je nutno min. 51 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úvod problematiky. Názvosloví a základní pojmy teorie spolehlivosti. 2. Základy teorie pravděpodobnosti. Úvod do matematické statistiky. 3. Spolehlivost výrobních strojů a PVS, doba bezporuchového provozu. 4. Technická diagnostika, význam a rozdělení. 5. Metody technické diagnostiky. 6. Diagnostické systémy. 7. Tvorba diagnostického systému a hodnocení jeho vlastnosti. 8. Měřené veličiny při testování strojů a výběr diagnostických veličin. 9. Subsystémy automatizovaného diagnostického systému. Určení funkčního a technického stavu diagnostikovaného objektu. 10. Analýza a vyhodnocování technického stavu. Hraniční (mezní) hodnoty. 11. Monitorovací systémy, jejich znaky, dělení a požadavky na ně kladené. 12. Využití akustické emise při monitorování procesu obrábění. 13. Aktivní kontrola stavu nástroje při obrábění. Využití umělých neuronových sítí pro monitorování práce řezných nástrojů. 14. Možnosti zlepšení provozuschopnosti obráběcích strojů a PVS. Program cvičení: 1. Seznámení s požadavky k zápočtu a ke zkoušce. Úvod do předmětu. 2. Procvičování pojmů z teorie spolehlivosti. 3. Procvičování pojmů z teorie pravděpodobnosti. 4. Příklady určení pravděpodobnosti vzniku poruchy pro různá rozložení. 5. NC/CNC řídicí systémy, jejich rozdělení, použití a programování. 6. Příklad diagnostického programu zabudovaného v řídicím systému. 7. Čidla pro sledování diagnostických veličin a řešení jejich přípojných míst. 8. Kontrolní test. 9. Metody zpracování hodnot diagnostických. 10. Metody umělé inteligence, expertní systémy, umělé neuronové sítě. 11. Příklady využití umělé inteligence v technické diagnostice obráběcích strojů. 12. Systémy založené na měření síly obrábění, zvuku resp. ultrazvuku. 13. Příklady diagnostických systémů. 14. Závěrečný test, zhodnocení cvičení, zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku