346-0511/01 – Checking and Diagnostic Systems (KDS)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Tvořit a zvýšovat spolehlivost obráběcích strojů a pružných výrobních systémů.

Teaching methods

Summary

An important factor in the progress of production plant automation is undoubtedly represented by the parallel development of diagnostic systems capable of monitoring machining processes, machine tools and cutting tools.

Compulsory literature:

Adamec,J.,Adámek,W.: Kontrolní a diagnostické systémy I. Ostrava, VŠB-TU 1996 Adamec,J.,Adámek,W.: Kontrolní a diagnostické systémy II. Ostrava, VŠB-TU 1996

Recommended literature:

Vorlíček,Z.: Spolehlivost a diagnostika výrobních stroju, ČVUT Praha 1991 Vorlíček,Z.: Diagnostika výrobních stroju II, ČVUT Praha 1992 Kuhn, L.: Technická diagnostika, ČVUT Praha 1988

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu: Cvičení: Aktivní účast na cvičeních 0 – 20 max. 20 bodů, Odevzdaní příkladu z oblasti spolehlivosti obráběcích strojů 0 – 50 max. 50 bodů, Výsledek kontrolního testu 0 – 30 max. 30 bodů Celkem (maximálně) 100 bodů Pro udělení zápočtu je nutno min. 51 bodů

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Control and Diagnostic Systems

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology (10) Technological management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.