346-0511/02 – Kontrolní a diagnostické systémy (KDS)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 15+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tvořit a zvýšovat spolehlivost obráběcích strojů a pružných výrobních systémů.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem je připravit studenty na novou progresivní techniku, bez které se stále stoupající složitost a automatizovanost strojů i PVS neobejde. V rámci předmětu se studenti seznámí s moderními přístupy ke zvyšování spolehlivosti PVS, s monitorovacími a diagnostickými systémy, výběrem diagnostických veličin a jejich zpracováním. Budou rovněž seznámeni s řešením diagnostických systémů pro obráběcí stroje i vlastní proces obrábění.

Povinná literatura:

Adamec,J.,Adámek,W.: Kontrolní a diagnostické systémy I. Ostrava, VŠB-TU 1996 Adamec,J.,Adámek,W.: Kontrolní a diagnostické systémy II. Ostrava, VŠB-TU 1996

Doporučená literatura:

Vorlíček,Z.: Spolehlivost a diagnostika výrobních stroju, ČVUT Praha 1991 Vorlíček,Z.: Diagnostika výrobních stroju II, ČVUT Praha 1992 Kuhn, L.: Technická diagnostika, ČVUT Praha 1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Názvosloví a základní pojmy teorie spolehlivosti a pravděpodobnosti. Spolehlivost výrobních strojů a PVS, doba bezporuchového provozu. Technická diagnostika, význam a rozdělení. Metody technické diagnostiky. Diagnostické systémy. Tvorba diagnostického systému a hodnocení jeho vlastnosti. 2. Měřené veličiny při testování strojů a výběr diagnostických veličin. Subsystémy automatizovaného diagnostického systému. Určení funkčního a technického stavu diagnostikovaného objektu. Hraniční (mezní) hodnoty. Monitorovací systémy, jejich znaky, dělení a požadavky na ně kladené. Využití akustické emise při monitorování procesu obrábění. Využití umělých neuronových sítí pro monitorování práce řezných nástrojů. Možnosti zlepšení provozuschopnosti obráběcích strojů a PVS. Program cvičení: 1. Příklady z oblasti spolehlivosti obráběcích strojů a pružných výrobních systémů. 2. Vypracování zadaného úkolu z okruhu probrané látky. Závěrečný test.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku