346-0512/02 – Úběr materiálu a integrita povrchu (UMIP)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity2
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Josef BrychtaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Josef Brychta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kvalita obrobku závisí především na tvarové a rozměrové přesnosti, interních (metalurgických) vlastnostech určovaných materiálem a jeho zpracováním a na vlastnostech povrchu. Funkční vlastnosti povrchu popisuje určitý soubor charakteristik, který označujeme integritou povrchu. K těmto charakteristikám patří zejména topografie povrchu; strukturní a fyzikálně chemické změny v povrchu; stupeň, hloubka a charakter zpevnění; smysl, velikost a průběh reziduálních pnutí. Všechny tyto charakteristiky je možno sledovat při známých podmínkách a parametrech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

KOCMAN, Karel. Speciální technologie obrábění. Brno: PC-DIR Real, s.r.o., Brno, 1993, ISBN 80-214-1187-2, s. 213. BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s. SOUČEK, P. a BUBÁK, A. Vysoce dynamické pohony posuvů obráběcích Sborník přednášek ITC 200, Proceedings. Tomas Bata University in Zlin: Zlín, 2001, ISBN 80-7318-008-1. BÉKÉS, J.a kolektiv. Teória výrobných technológií.In: Zborník referátov z medzinárodnéj konferencie „Nové smery vo výrobných technológiách 2000. Katedra výrobních technológií, FVT Prešov: Prešov, 2000. ISBN 80-7099-524-6, s. 19-22.

Doporučená literatura:

BÉKÉS, J. Kreatika a kreativita - tvorba produktů. Soubor autorových tezí 22 s. KLEPAL, V. Výroba ozubených kol. Praha: SNTL Praha, 1959, 402 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Práce na projektech. Účast na cvičeních alespon 70%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Práce na projektech. Účast na cvičeních alespon 70%.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku