346-0512/02 – Úběr materiálu a integrita povrchu (UMIP)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity2
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Josef BrychtaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Josef Brychta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kvalita obrobku závisí především na tvarové a rozměrové přesnosti, interních (metalurgických) vlastnostech určovaných materiálem a jeho zpracováním a na vlastnostech povrchu. Funkční vlastnosti povrchu popisuje určitý soubor charakteristik, který označujeme integritou povrchu. K těmto charakteristikám patří zejména topografie povrchu; strukturní a fyzikálně chemické změny v povrchu; stupeň, hloubka a charakter zpevnění; smysl, velikost a průběh reziduálních pnutí. Všechny tyto charakteristiky je možno sledovat při známých podmínkách a parametrech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

KOCMAN, Karel. Speciální technologie obrábění. Brno: PC-DIR Real, s.r.o., Brno, 1993, ISBN 80-214-1187-2, s. 213. BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s. SOUČEK, P. a BUBÁK, A. Vysoce dynamické pohony posuvů obráběcích Sborník přednášek ITC 200, Proceedings. Tomas Bata University in Zlin: Zlín, 2001, ISBN 80-7318-008-1. BÉKÉS, J.a kolektiv. Teória výrobných technológií.In: Zborník referátov z medzinárodnéj konferencie „Nové smery vo výrobných technológiách 2000. Katedra výrobních technológií, FVT Prešov: Prešov, 2000. ISBN 80-7099-524-6, s. 19-22.

Doporučená literatura:

BÉKÉS, J. Kreatika a kreativita - tvorba produktů. Soubor autorových tezí 22 s. KLEPAL, V. Výroba ozubených kol. Praha: SNTL Praha, 1959, 402 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku