346-0516/01 – CAM systémy v obrábění II (CAMII)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na výuku předmětu CAD/CAM systémy v obrábění I, který je vyučován ve třetím ročníku prezenčního bakalářského studia. Předmět CAD/CAM systémy v obrábění II je určen pro studenty navazujícího 1. ročníku magisterského studia fakulty strojní, oboru strojírenská technologie. Zaměřuje se na rozšíření znalostí v oblastí CAD/CAM systémů a rozšíření možnosti uplatnění CAD/CAM systému EdgeCAM v praxi, při realizaci výroby součásti na CNC frézce.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu zahrnuje rozšíření znalostí programování NC obráběcích strojů se zaměřením na rozšíření základních strategií 3 osého frézování, doplnění a rozšíření tvorby průvodní dokumentace a pokročilou simulace a verifikace. Dále se pak studenti seznámí s tvorbou a úpravou používaných upínacích elementů, soustružením s poháněnými nástroji, 4 osým soustružením, definováním grafiky nástroje, využitím CAD/CAM systémů pro nekonvenční technologie obrábění – elektrojiskrové řezání drátovou elektrodou, tvorbou postprocesoru s využitím konstruktéra postprocesoru a realizací výroby součástí na frézce EMCO PC Mill 155.

Povinná literatura:

[1] SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. VŠB – TU Ostrava, 2008, 153 s., ISBN 978-248-1821-4. [2] http://www. edgecam.cz [3] http://www. edgecam.com [4] ŘEZNÍČEK, L.; FINK M. EdgeCAM Základy programování CNC obráběcích strojů a sbírka řešených příkladů. SPŠ a SOU Trutnov, pdf. Formát, 2005.

Doporučená literatura:

[1] KURIC, Ivan; KOŠTURIAK Ján; JANÁČ, Alexander; PETERKA Josef; MARCINČIN Josef: Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilinská univerzita v Žilině, 2004. 351 s. ISBN 80-7100-948-2. [2] POPPEOVÁ, V; Čuboňová N.; Uríček, J.; Kuminčáková, D. Automatizácia strojárskéj výroby. Žilinská univerzita v Žilině, 2002, 230 s. ISBN 80-8070-009-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní cvičení. Možnosti SW produktu EdgeCAM, SolidCAM - příklady. 2. Tvorba a úprava používaných upínacích elementů, úprava technologických parametrů. 3. Použití asistenta technologie a asistenta zakázek, definování grafiky nástroje. 4. Soustružení s poháněnými nástroji – zadání PROGRAM č.1. 5. 4 osé soustružení, práce na programu č.1. 6. Pokročilá simulace a verifikace, práce na programu č.1. 7. Frézování zadané součásti - PROGRAM č.2. Praktické ukázky obrábění. 8. Práce na programu č.2. 9. Práce na programu č.2. 10. Víceosé frézování - PROGRAM č.3. 11. Práce na programu č.3. 12. Konfigurace konstruktéra postprocesorů, konfigurace grafiky pro simulaci CNC stroje. 13. Vytvoření postprocesoru s definovaným modelem stroje, kontrola a úprava parametrů a vlastností CNC stroje. Praktické ukázky obrábění. 14. Závěrečné cvičení - zhodnocení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Program č. 1 - Soustružení s poháněnými nástroji Laboratorní práce 50  30
        Program č. 2 –tvarové frézování Laboratorní práce 50  25
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku