346-0521/02 – Speciální a experimentální metody v obrábění (SEMO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování tohoto předmětu budete umět aktivně využívat fyzikální podstatu obrábění pro měření a zjišťování důležitých parametrů obrábění jako je síla řezání, řezivost, obrobitelnost, teplo a teplota při obrábění aj. Dále potom ovládát nové a moderní metody výroby ozubení a budete seznámeni s progresivními metodami obrábění, jako je HSC, HFC a s konstrukcí strojů a nástrojů pro tyto technologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Experimentální a speciální metody obrábění navazují na předměty Teorie obrábění, Konstrukce a výroba nástrojů, Konstrukce a výroba přípravků a CAM systémy v obrábění prováděním praktických experimentů měřením na obráběcích strojích , k tomu účelu zkonstruovaných měřicích aparaturách a pomůckách. Studenti absolvují jak teoretický výklad jednotlivých úloh, tak jejich praktické provedení v laboratořích katedry 346, včetně zpracování výsledků formou programů. Dále obsahují speciální metody výroby ozubení a přípravků a víceosé a vysokorychglostní obrábění.

Povinná literatura:

MRKVICA, I. Speciální technologie Výroba ozubených kol I, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009,101 s. ISBN 978-80-248-1931-0. MRKVICA, I. Speciální technologie Výroba ozubených kol II, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009, 125 s. ISBN 978-80-248-2134-4. MRKVICA, M. Konstrukce a výroba ozubených kol, VŠ-TU Ostrava, 1986, 215 s. ČEP, Robert; PETRŮ, Jana. Experimentální metody v obrábění. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978–80–248–2533–5. - http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory. NESLUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8.

Doporučená literatura:

BÉKÉS, J. Kreatika a kreativita - tvorba produktů. Soubor autorových tezí 22 s. KOCMAN, Karel. Speciální technologie obrábění. Brno: PC-DIR Real, s.r.o., Brno, 1993, ISBN 80-214-1187-2, s. 213. BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s. MÁDL, Jan. Experimentální metody v teorii obrábění. Praha : ČVUT Praha, 1988, IV. vydání. 153 s. SOUČEK, P. a BUBÁK, A. Vysoce dynamické pohony posuvů obráběcích

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 testy 1 experimentální úloha dle zadání na 1. soustředění 1 program

E-learning

http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=197.

Další požadavky na studenta

Student nalezne veškeré studijní materiály včetně zkušebního testu na odkaze: http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=197.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: První část: Tato část navazuje na předměty "Nástroje" a "Konstrukce a výroba nástrojů" a v ucelené formě shrnuje problematiku výroby čelních a kuželových kol. 1. Metody a nástroje pro výrobu čelních ozubených kol 1.1 Historie výroby ozubených kol 1.2 Odvalovací frézování 1.3 Odvalovací obrážení 2. Metody a nástroje pro dokončování čelních ozubených kol 2.1 Dokončovací metody s vužitím nástrojů s geometricky definovaným břitem 2.2 Tvarové broušení čelního ozubení 2.3 Broušení čelních ozubených kol 3. Metody a nástroje pro výrobu kuželových kol s přímými zuby 3.1 Metody a nástroje pro výrobu kuželových kol s přímými zuby DZ 3.2 Metody a nástroje pro výrobu kuželových kol s přímými zuby odvalem 4. Metody a nástroje pro výrobu kuželových kol se zakřivenými zuby 4.1 Systém Gleason 4.2 Systém Klingelnberg 4.3 Systém Oerlikon Druhá část: Tato část doplňuje předměty "Teorie obrábění" a "Obrábění" o experimentální měření veličin, které provází proces třískového obrábění. 5. Studium tvorby třísky 5.1 Metalografické studium ukončených změn v zóně řezu a vyhodnocení kořene třísky 5.2 Koeficient pěchování třísky 6. Teplo a teplota při obrábění 6.1 Zdroje tepla a tepelná bilance 6.2 Měření teploty při obrábění 7. Opotřebení a obrobitelnost 7.1 Měření opotřebení 7.2 Značení obrobitelnosti a dlouhodobá zkoušky obrobitelnosti 7.3 Krátkodobé zkoušky obrobitelnosti 8. Měření sil při obrábění 8.1 Nepřímě měření sil při obrábění a cejchování dynamometrů 8.2 Přímé měření sil při obrábění 9. Vibrace při obrábění 9.1 Chvění při obrábění 9.2 Tuhost technologické soustavy 10. Studium obrobeného povrchu 10.1 Zbytková povrchová napětí po obrábění 10.2 Vliv řezných parametrů na teoretickou a skutečnou drsnost povrchu Třetí část: Tato část navazuje na předměty "Obrábění" a "Teorie obrábění", a doplňuje tak současné možnosti a poznatky progresivního třískového obrábění. Klade zvláštní důraz na přesné a hospodárné obrábění definovanou řeznou geometrií, která je základním předpokladem pro docílení ekologického a efektivního obrábění s vysokou integritou povrchu obrobku. 11. Aspekty vysokorychlostního "HSC" obrábění 11.1 Prostorové obrábění vysokými řeznými rychlostmi 11.2 Prostorové obrábění vysokými rychlostmi posuvů 11.3 Porovnání deformačních zón u "klasické" a "HSC" technologie 12. Problematika vysoko-objemového "HSV" obrábění 12.1 Požadavky na související činnosti u "HSC" obrábění 12.2 Podmínky vysoko - objemového obrábění 12.3 Efekty výkonostního obrábění 13. Kreatika a tvorba produktů 13.1 Podstata kreatiky 13.2 Kreatika a kreativita 13.3 Krédo kreatiky - procesy tvorby produktů 13.4 Součástková základna a její význam 14. Nanotechnologie - nastupující technologie 14.1 Nanomaeriály v povrchových úpravách 14.2 Extrémní nanotechnologie - atomová a molekulová manipulace hmoty 14.3 Nanostruktury - základní prvky nanomateriálů Osnova cvičení: 1. část: Metody a nástroje pro výrobu čelních ozubených kol V rámci cvičení studenti navštíví podniky zabývající se výrobou ozubení, a to TATRA, a.s. Kopřivnice, středisko Ozubárna a podnik Vítkovice, a.s. Ozubárna. Studenti budou hodnoceni na základě vědomostního testu. Tato část zabírá 4 cvičení. 2. část: Experimentální metody v obrábění V rámci cvičení budou studenti zpracovávat 1 úlohu z následujících zadání: a) studium kořene třísky a určování koeficientu pěchování třísky b) měření teploty obrábění pomocí termodua, pyrometru a termokamery c) stanovení charakteristiky referenčního materiálu pro určení obrobitelnosti a stanovení obrobitelnosti vybraného hutního materiálu d) cejchování dynamometru, měření sil řezání pomocí dynamometru, strukturální rovnice e) zátěžová charakteristika vřetene, tuhost soustavy f) efektivní vrtání hlubokých otvorů Tato část zabírá 7 cvičení. 3. část: Nové trendy v technologii obrábění Studenti budou bodově hodnoceni na základě úrovně zpracování zadaného programu a vědomostního testu. Tato část zabírá 3 cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Test z oblasti "Metody a nástroje pro výrobu čelních ozubených kol" Písemka 30  15
        Rešerže z oblasti "Experimentální metody v obrábění" Projekt 40  20
        Test z oblasti "Nové trendy v technologii obrábění" Písemka 30  15
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2011/2012 letní