346-0521/03 – Speciální a experimentální metody v obrábění (SEMO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
ZLA063 Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování tohoto předmětu budete umět aktivně využívat fyzikální podstatu obrábění pro měření a zjišťování důležitých parametrů obrábění jako je síla řezání, řezivost, obrobitelnost, teplo a teplota při obrábění aj. Dále potom ovládát nové a moderní metody výroby ozubení a budete seznámeni s progresivními metodami obrábění, jako je HSC, HFC a s konstrukcí strojů a nástrojů pro tyto technologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Experimentální a speciální metody obrábění navazují na předměty Teorie obrábění, Konstrukce a výroba nástrojů, Konstrukce a výroba přípravků a CAM systémy v obrábění prováděním praktických experimentů měřením na obráběcích strojích , k tomu účelu zkonstruovaných měřicích aparaturách a pomůckách. Studenti absolvují jak teoretický výklad jednotlivých úloh, tak jejich praktické provedení v laboratořích katedry 346, včetně zpracování výsledků formou programů. Dále obsahují speciální metody výroby ozubení a přípravků a víceosé a vysokorychglostní obrábění.

Povinná literatura:

MRKVICA, I. Speciální technologie Výroba ozubených kol I, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009,101 s. ISBN 978-80-248-1931-0. MRKVICA, I. Speciální technologie Výroba ozubených kol II, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009, 125 s. ISBN 978-80-248-2134-4. MRKVICA, M. Konstrukce a výroba ozubených kol, VŠ-TU Ostrava, 1986, 215 s. ČEP, Robert; PETRŮ, Jana. Experimentální metody v obrábění. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978–80–248–2533–5. - http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory. NESLUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8.

Doporučená literatura:

BÉKÉS, J. Kreatika a kreativita - tvorba produktů. Soubor autorových tezí 22 s. KOCMAN, Karel. Speciální technologie obrábění. Brno: PC-DIR Real, s.r.o., Brno, 1993, ISBN 80-214-1187-2, s. 213. BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s. MÁDL, Jan. Experimentální metody v teorii obrábění. Praha : ČVUT Praha, 1988, IV. vydání. 153 s. SOUČEK, P. a BUBÁK, A. Vysoce dynamické pohony posuvů obráběcích

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

max 40b 1x test min. 15b max 60b 6x experimentální úloha 2-10b/úlohu

E-learning

http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=197.

Další požadavky na studenta

Student nalezne veškeré studijní materiály včetně zkušebního testu na odkaze: http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=197.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úvodní přednáška, 2. utváření třísky, koeficient pěchování třísky. 3. Metalografické studium ukončených změn v zóně řezu a vyhodnocení kořene třísky. 4. Zdroje tepla a tepelná bilance. 5. Měření teploty při obrábění. 6. Měření opotřebení nástrojů. 7. Značení obrobitelnosti a dlouhodobá zkoušky obrobitelnosti. 8. Krátkodobé zkoušky obrobitelnosti. 9. Měření sil při obrábění. 9.1. Nepřímě měření sil při obrábění a cejchování dynamometrů. 9.2. Přímé měření sil při obrábění. 10. Vibrace při obrábění. 11. Tuhost technologické soustavy. 12. Studium obrobeného povrchu. 12.1. Zbytková povrchová napětí po obrábění. 12.2. Vliv řezných parametrů na teoretickou a skutečnou drsnost povrchu. 13. Efektivní vrtání hlubokých otvorů. 14. Exkurze. Osnova cvičení: 1. Úvodní cvičení. Organizační záležitosti. Bezpečnost práce v laboratořích. 2. Získání a studium kořene třísky. 3. Určení koeficientu pěchování třísky. 4. Měření teploty obrábění pomocí termodua. 5. Měření teploty obrábění pomocí pyrometru a termokamery. 6. Opotřebení nástroje, vyhodnocení pomocí mikrometrické metody. 7. Stanovení charakteristiky referenčního materiálu pro určení obrobitelnosti a stanovení obrobitelnosti materiálu. 8. Cejchování dynamometru. 9. Měření sil řezání pomocí dynamometru tenzometrického. 10. Měření sil řezání pomocí dynamometru piezoelektrického. 11. Zátěžová charakteristika vřetene, tuhost soustavy, vibrace. 12. Efektivní vrtání hlubokých otvorů. 13. Test 14. Zhodnocení cvičení a zapsání zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Test Písemka 40  15
        1.prog Laboratorní práce 10  2
        2.prog Laboratorní práce 10  2
        3.prog Laboratorní práce 10  2
        4.prog Laboratorní práce 10  2
        5.prog Laboratorní práce 10  2
        6.prog Laboratorní práce 10  2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2016/2017 letní