346-0522/01 – Počítačová podpora obrábění (PPO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na výuku předmětu CAM systémy v obrábění vyučovaný v prvním navazujícím ročníku, 2 semestru magisterského studia. Předmět Počítačová podpora v obrábění je určen pro studenty navazujícího 2. ročníku magisterského studia fakulty strojní, oboru strojírenská technologie. Vyučuje se ve 3 semestru navazujícího studia, tedy v zimním semestru. Zaměřuje se na rozšíření znalostí v oblastí CAD/CAM systémů, při realizaci výroby součásti na CNC frézce. Cílem je rozšíření znalostí programování NC obráběcích strojů se zaměřením na rozšíření základních strategií 3 osého frézování, doplnění a rozšíření tvorby průvodní dokumentace a pokročilou simulace a verifikace, dále pak je cílem studenta naučit programovat víceosé CNC obráběcí stroje (stroje s těmito technologickými možnostmi-kinematikou:4 osé soustružení, soustružení s poháněnými nástroji, tzv. indexované frézování a základy programování 5 osého plynulého). Dále se pak studenti seznámí s tvorbou a úpravou používaných upínacích elementů, definováním grafiky nástroje a využitím CAD/CAM systémů pro nekonvenční technologie obrábění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Obsah předmětu zahrnuje rozšíření znalostí programování NC obráběcích strojů se zaměřením na rozšíření základních strategií 3 osého frézování, doplnění a rozšíření tvorby průvodní dokumentace a pokročilou simulace a verifikace, dále pak zahrnuje víceosé programování (4 osé soustružení, soustružení s poháněnými nástroji, tzv. indexované frézování a základy programování 5 osého plynulého). Jedná se tedy o tvorbu a úpravu geometrie vyráběné součásti (modelu), nastavení počátečních podmínek obrábění, sestavení postupu obrábění, simulaci obrábění a následné vygenerování NC kódu pro příslušný obráběcí stroj a sestavení potřebné průvodní dokumentace nutné pro výrobu.

Povinná literatura:

[1] SADÍLEK, M.; SADÍLKOVÁ Z. Počítačová podpora procesu obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2012, 100 s., Dostupné na: http://vyuka.fs.vsb.cz/. Součástí této výukové opory je také 14 animací. [2] SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. VŠB – TU Ostrava, 2010, 138 s., ISBN 978-80-248-2278-5. [3] SADÍLEK, M. ; Kosař F. Řešené praktické příklady v CAM systému Mastercam. VŠB – TU Ostrava, 2011, 169 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí těchto výukových opor je také 18 animací. [4] SADÍLEK, M. Počítačová podpora výroby. VŠB – TU Ostrava, 2011, 80 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí těchto výukových opor jsou také animace. [5] http://www.sonetech.cz/ - www stránka producenta CAD/CAM systému Mastercam. [6] Elektronická podpora dostupná na serveru kat 346: výukové opory, studijní verze softwaru, manuály, příklady a další.

Doporučená literatura:

[ 1 ] HILDER, Terry. CNC-mozek stroje. MM Průmyslové spektrum, 2003, č.5, s. 38-39. ISSN 1212-2572. [ 2 ] http://www.frezovani-5os.cz – webové stránky o víceosém obrábění, citováno 19.7. 2010. [ 3 ] SOLIDCAM. Průvodce uživatele modulem souvislého víceosého frézování, SolidCAM + SolidWorks, 1995-2008, s 241.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Práce na projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou kladeny další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní cvičení. Možnosti softwarových produktů pro počítačovou podporu výroby - příklady. 2. Tvorba a úprava používaných upínacích elementů, úprava technologických parametrů. 3. Konfigurace grafiky pro simulaci reálného CNC stroje s definovaným modelem stroje. 4. Soustružení s poháněnými nástroji – zadání PROGRAM č.1. 5. 4 osé soustružení, práce na programu č.1. 6. Pokročilá simulace a verifikace, práce na programu č.1. 7. 3osé frézování. Zadání projektu. Praktické ukázky obrábění. 8. 3osé frézování. 9. Práce na projektu. 10. Víceosé frézování. 11. Víceosé frézování. 12. Definování grafiky speciálních tvarových nástrojů. 13. Víceosé frézování. Praktické ukázky obrábění a prototypování, úprava CAM programu podle výsledných rozměrů. 14. Závěrečné cvičení - zhodnocení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Projekt Projekt 70  20
        Závěrečný test Písemka 30  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní