346-0523/02 – CAM systémy v obrábění (CAM)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
SZK0016 Ing. Pavel Szkandera
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu jsou shrnutí pojmů, obecných zákonitostí, postupů a informací potřebných pro technology pracující v CAM systému, seznámení studentů se základními principy programování CNC obráběcích stojů, s možnostmi a platnění CAD/CAM systému v praxi a základními postupy výroby součásti pomocí CAD/CAM systémů. Studenti si osvojí práci v konkrétním CAM systému (jež je vyučován na katedře obrábění a montáže), ale také se dozví, jakým způsobem se obecně postupuje v jakémkoli jiném CAM systému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na výuku předmětů zabývajících se technologiemi obrábění. Je určen pro první ročník navazujícího studia, obor strojírenská technologie. Zaměřuje se na rozšíření znalostí v oblasti tvorby technologických postupů a programování NC obráběcích strojů, pro které využívá speciálních softwarů tzv. CAD/CAM systémů. Studenti budou seznámeni s možnostmi a uplatnění AD/CAM systému v praxi a základními postupy výroby součásti pomocí CAD/CAM systémů. Předmět je zaměřen na aplikaci CAD/CAM systémů pro soustružení, vrtání, 2.5 osé frézování a základní strategie 3 osého frézování. Obsah předmětu zahrnuje tvorbu a úpravu geometrie vyráběné součásti, nastavení počátečních podmínek obrábění, sestavení postupu obrábění, simulaci obrábění a následné vygenerování NC kódu pro příslušný obráběcí stroj. 1. Charakteristika CAD/CAM systémů a vymezení základních pojmů – úvodní kapitola vysvětluje základní pojmy v oblasti počítačové podpory výroby, základní způsoby programování CNC obráběcích strojů, uvádí rozdělení CAD/CAM systémů a jejich uplatnění v praxi. 2. Postup tvorby výrobního postupu v CAD/CAM systémech – kapitola popisuje a základní kroky práce v CAD/CAM systému a odlišnosti dle použití různé softwarové podpory. 3. Import geometrických dat do prostředí CAM – kapitola popisuje úpravu a polohování vložených geometrických dat (modelu součásti, polotovaru, upínek a další geometrie). Kapitola je doplněna o řešené příklady a úkoly k samostatnému řešení. 4. Nastavení počátečních podmínek obrábění – kapitola vysvětluje tvorbu nulového bodu obrobku a nastavení dalších souřadných bodů obrábění, nastavení a volbu modelu, polotovaru, postprocesoru a dalších podmínek obrábění. 5. Technologie frézování tvarových ploch – tato kapitola seznamuje s problematikou frézování tvarových ploch. 6. Rozdělaní a popis základních strategií 2,5 osého a 3 osého frézování – tato kapitola se věnuje volbě a uplatnění základních strategiía 2,5 a 3 osého frézování. 7. Rozdělaní a popis základních strategií víceosého frézování – tato kapitola popisuje volbu a uplatnění základních strategií víceosého frézování. 8. Strategie 2,5 osého hrubování– kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 9. Strategie 3 osé hrubování – kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 10. Strategie 3 osého polodokončování a dokončování – kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 11. Strategie 3 osého a víceosého zbytkového obrábění – kapitola se věnuje jednotlivým strategiím obrábění, jejich vytvořením v návazností na jejich použití. Kapitola je doplněna o praktická cvičení a úkoly k samostatnému řešení. 12. Stanovení řezných parametrů v návaznosti na drsnost povrchu při kopírovacím frézování – kapitola uvádí způsoby výpočtu a nastavení jednotlivých řezných parametrů při dokončovacím obrábění a stanovení drsnosti povrchu při kopírovacím frézování. Je zde věnována pozornost výpočtu teoretické drsnosti frézovaného povrchu. 13. Závěrečné fáze výrobního postupu v CAM systému - kapitola popisuje závěrečné fáze výrobního postupu v CAM systému, jako je: postprocesing, tvorba průvodní dokumentace. 14. Ověření získaných znalostí – zkušební otázky, testy. Tato kapitola nebude součástí výukového textu. Testové otázky a testy budou zpracovány v Moodlu.

Povinná literatura:

[1] SADÍLEK, M.; SADÍLKOVÁ Z. Počítačová podpora procesu obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2012, 100 s., Dostupné na:http://vyuka.fs.vsb.cz/. Součástí této výukové opory je také 14 animací. [2] SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. VŠB – TU Ostrava, 2010, 138 s., ISBN 978-80-248-2278-5. [3] SADÍLEK, M. Týmová cvičení z předmětu CAD/CAM systémy v obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2011, 39 s., 9 příloh. Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. [4] SADÍLEK, M. Počítačová podpora výroby. VŠB – TU Ostrava, 2011, 80 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí těchto výukových opor jsou také animace. [5] SADÍLEK, M. ; Kosař F. Řešené praktické příklady v CAM systému Mastercam. VŠB – TU Ostrava, 2011, 169 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí těchto výukových opor je také 18 animací. [6] http://www.sonetech.cz/ - www stránka producenta CAD/CAM systému Mastercam. [7] Elektronická podpora dostupná na serveru kat 346: výukové opory, studijní verze softwaru, manuály, příklady a další.

Doporučená literatura:

[1] KURIC, Ivan; KOŠTURIAK Ján; JANÁČ, Alexander; PETERKA Josef; MARCINČIN Josef: Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilinská univerzita v Žilině, 2004. 351 s. ISBN 80-7100-948-2. [2] POPPEOVÁ, V; Čuboňová N.; Uríček, J.; Kuminčáková, D. Automatizácia strojárskéj výroby. Žilinská univerzita v Žilině, 2002, 230 s. ISBN 80-8070-009-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 projekt 1 test

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavkem je znalost základů technologie obrábění.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplní předmětu je práce zadaném projektu, včetně vypracování postupů a informací potřebných pro technology pracující v CAM systému. Studenti si osvojí práci v konkrétním CAM systému jež je vyučován na katedře obrábění a montáže. Součástí je prototypování, úprava CAM programu podle výsledných rozměrů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Program č. 1 Laboratorní práce 20  10
        Program č. 2 Laboratorní práce 20  10
        Referát Projekt 20  10
        Závěrečný test Písemka 40  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní