346-0702/02 – Úvod do obrábění ()

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Josef BrychtaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Josef Brychta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Osnova přednášek : 1. Úvod do předmětu.Technologie obrábění - význam, základní pojmy, terminologie. 2. Základy dílenské metrologie. 3. Fyzikální základy procesu řezání. Geometrie řezného klínu - nástrojová a pracovní soustava. 4. Tvorba a tvarování třísky. Řezné síly. Tepelná bilance při obrábění. Opotřebení a trvanlivost nástroje. 5. Obrobitelnost materiálu. Řezivost obráběcích nástrojů. 6. Řezné materiály. Výrobní proces a výrobní postup. Technologičnost konstrukce. 7. Technologie soustruženi. 8. Technologie frézování. 9. Technologie obrábění děr. 10. Technologie hoblování, obrážení a protahování - principy, způsoby. 11. Technologie výroby ozubených kol a závitů. 12. Dělení materiálů. Dělení kruhu. 13. Technologie broušení. Dokončovací operace. 14. Nekonvenční způsoby obrábění - elektroerozivní, soustředěným paprskem, ultrazvukem. 15. Automatizace v obrábění - způsoby, systémy. Integrace výrobního procesu. Osnova cvičení : 1. Úvodní cvičení - program cvičení, organizace práce v laboratoři, podmínky udělení zápočtu. 2. Základy dílenské metrologie - posuvná měřidla, mikrometry, kalibry, úhloměry. 3. Měření průměrů, délek, hloubek, úhlů. Program č.1: Posuvné měřítko a mikrometr - výsledky měření. Program č.2: Úhloměry, kalibry - výsledky měření. 4. Geometrie břitu obráběcího nástroje. - příklady nástrojů a nástrojových úhlů - určování rovin na nástroji. 5. Měření úhlu na jednobřitém nástroji. Program č.3: Geometrie břitu obráběcího nástroje. 6. Obráběcí nastroje - příklady, ukázky - jednobřité, vícebřité - monolitní a s vyměnitelnými destičkami - s různým materiálem břitu 1. kontrolní test 7. Seminář k vypracování výrobních postupů - základní pojmy a definice - členění výrobního postupu 8. Technologie soustružení - nástroje - priklady vyrobnich postupu 9. Technologie frézování. - nástroje - ukázky výrobních postupů 10. Vrtání, vyvrtávání a výroba ozubení. - principy, nástroje - universální dělicí přístroj a způsoby dělení 11.-14. Program č.4: Zpracování výrobního postupu zadané součásti. - sled operací a úseků - výběr pracoviště a nástrojů - návrh řezných podmínek 2. kontrolní test 15. Závěrečné cvičení - zápočty. Systém bodového hodnocení: Cvičení : počet bodů maximum bodů 1. aktivní účast na cvičeních 0 - 5 5 2. výsledky dvou kontrolních testů 0 - 8/test 16 3. odevzdání tří zadaných programů 0 - 2/program 6 4. odevzdání výrobního postupu 0 - 8 8 -------- 35 Minimální počet bodů 18 Zkouška : počet bodů maximum bodů 1. kontrolní test 0 - 15 15 2. první otázka 0 - 15 15 3. druhá otázka 0 - 15 15 4. výrobní postup 0 - 20 20 --------- 65

Povinná literatura:

1.Hrubý,J. a kol. : Technologie obrábění a montáže. Ostrava,VŠB 1988. 2.Vlach,B. a kol : Technologie obrábění a montáže. Praha,SNTL 1990. 3.Mádl,J. a kol. : Technologie obrábění a montáže. Návody ke cvičení. Praha,ČVUT 1990. 4.Říčka,J.-Bulla,V.: Technologie obrábění a montáží.Brno, VUT 1989. 5.Mrkvica, M. : Obrábění I. Obrábění nástroji s geometricky definovaným břitem. Ostrava, VŠB 1993.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

askjhdgclehgvcljhbvlrjvbrlvbjrlkvrkvnrfkůvjnerůjvnrůkvje

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.