346-0703/01 – Machining (w)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits7
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Josef BrychtaSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Josef Brychta
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 20+3
Part-time Credit and Examination 20+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

w

Teaching methods

Summary

Osnova přednášek : 1. Proces řezaní a technologická soustava. 2. Základní charakteristiky mechanismu tvořeni trisky. 3. Síla a práce řezání. 4. Stabilita řezného procesu. 5. Teplo a teplota řezání. 6. Napěťové a deformační stavy. 7. Opotřebení břitu obráběcího nástroje. 8. Trvanlivost, životnost a řezivost obráběcích nástrojů. 9. Obrobitelnost materiálu. 10. Parametry řezného procesu a geometrie řezu. 11. Optimalizace řezných podmínek - obecné posouzení. 12. Optimalizace podle výkonu stroje, pevnosti a řezivosti nástroje. 13. Optimalizace z hlediska ekonomického. 14. Adaptivní optimalizace. 15. Obrábění materiálu s vyšši tvrdosti a pevnosti. Osnova cvičeni : 1. Organizační záležitosti, průběh cvičení, instruktáž bezpečnosti práce. 2. Vyhodnocování výsledků měření. 3. Součinitel pěchování třísky - program č.1. 4. Studium kořene třísky - program č.2. 5. Cejchováaní dynamometru. 6. Přímé měření sil při soustružení - program č.3. 7. Přímé měření sil při vrtání - program č.4. 8. Nepřímé měření sil - program č.5. Kontrolní test č.1. 9. Měření teplot termočlánky - program cč6. 10. Měření opotřebení obráběcího nástroje. 11. Obrábění vybrané součásti - program č.7. 12. Práce na programu č.7. 13. Práce na programu č.7. 14. Práce na programu č.7. Kontrolní test č.2. 15. Zhodnocení cvičení - zapsání zápočtu. Systém bodového hodnocení : Cvičení : počet bodů maximum bodů 1. aktivní účast na cvičeních 0 - 5 5 2. výsledky 2 kontrolních testů 0 - 10/test 20 3. odevzdání 6 zadaných programů 0 - 1/program 6 4. odevzdání semestrálního projektu 0 - 4 4 ------ Minimální počet bodů 18 35 Zkouška : počet bodů maximum bodů 1. kontrolní test 0 - 15 15 2. první otázka 0 - 25 25 3. druhá otázka 0 - 25 25 --------- 65

Compulsory literature:

Bilík,O.: Obrábění II-1. díl. Ostrava. VŠB-TU 1994 Bilík,O.: Obrábění II-2. díl. Ostrava. VŠB-TU 1995 Mádl,J. : Teorie obrábění. Praha. ČVUT 1989 Bilík,O., Kubiš,M.: Návody ke cvičení z Teorie obrábění. Ostrava.VŠB 1991

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

askjhdgclehgvcljhbvlrjvbrlvbjrlkvrkvnrfkůvjnerůjvnrůkvje

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner