346-0703/02 – Obrábění (w)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity7
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Josef BrychtaGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

w

Vyučovací metody

Anotace

Osnova přednášek : 1. Proces řezaní a technologická soustava. 2. Základní charakteristiky mechanismu tvořeni trisky. 3. Síla a práce řezání. 4. Stabilita řezného procesu. 5. Teplo a teplota řezání. 6. Napěťové a deformační stavy. 7. Opotřebení břitu obráběcího nástroje. 8. Trvanlivost, životnost a řezivost obráběcích nástrojů. 9. Obrobitelnost materiálu. 10. Parametry řezného procesu a geometrie řezu. 11. Optimalizace řezných podmínek - obecné posouzení. 12. Optimalizace podle výkonu stroje, pevnosti a řezivosti nástroje. 13. Optimalizace z hlediska ekonomického. 14. Adaptivní optimalizace. 15. Obrábění materiálu s vyšši tvrdosti a pevnosti. Osnova cvičeni : 1. Organizační záležitosti, průběh cvičení, instruktáž bezpečnosti práce. 2. Vyhodnocování výsledků měření. 3. Součinitel pěchování třísky - program č.1. 4. Studium kořene třísky - program č.2. 5. Cejchováaní dynamometru. 6. Přímé měření sil při soustružení - program č.3. 7. Přímé měření sil při vrtání - program č.4. 8. Nepřímé měření sil - program č.5. Kontrolní test č.1. 9. Měření teplot termočlánky - program cč6. 10. Měření opotřebení obráběcího nástroje. 11. Obrábění vybrané součásti - program č.7. 12. Práce na programu č.7. 13. Práce na programu č.7. 14. Práce na programu č.7. Kontrolní test č.2. 15. Zhodnocení cvičení - zapsání zápočtu. Systém bodového hodnocení : Cvičení : počet bodů maximum bodů 1. aktivní účast na cvičeních 0 - 5 5 2. výsledky 2 kontrolních testů 0 - 10/test 20 3. odevzdání 6 zadaných programů 0 - 1/program 6 4. odevzdání semestrálního projektu 0 - 4 4 ------ Minimální počet bodů 18 35 Zkouška : počet bodů maximum bodů 1. kontrolní test 0 - 15 15 2. první otázka 0 - 25 25 3. druhá otázka 0 - 25 25 --------- 65

Povinná literatura:

Bilík,O.: Obrábění II-1. díl. Ostrava. VŠB-TU 1994 Bilík,O.: Obrábění II-2. díl. Ostrava. VŠB-TU 1995 Mádl,J. : Teorie obrábění. Praha. ČVUT 1989 Bilík,O., Kubiš,M.: Návody ke cvičení z Teorie obrábění. Ostrava.VŠB 1991

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

askjhdgclehgvcljhbvlrjvbrlvbjrlkvrkvnrfkůvjnerůjvnrůkvje

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.