346-0703/02 – Machining (w)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits7
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Josef BrychtaSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

w

Teaching methods

Summary

Osnova přednášek : 1. Proces řezaní a technologická soustava. 2. Základní charakteristiky mechanismu tvořeni trisky. 3. Síla a práce řezání. 4. Stabilita řezného procesu. 5. Teplo a teplota řezání. 6. Napěťové a deformační stavy. 7. Opotřebení břitu obráběcího nástroje. 8. Trvanlivost, životnost a řezivost obráběcích nástrojů. 9. Obrobitelnost materiálu. 10. Parametry řezného procesu a geometrie řezu. 11. Optimalizace řezných podmínek - obecné posouzení. 12. Optimalizace podle výkonu stroje, pevnosti a řezivosti nástroje. 13. Optimalizace z hlediska ekonomického. 14. Adaptivní optimalizace. 15. Obrábění materiálu s vyšši tvrdosti a pevnosti. Osnova cvičeni : 1. Organizační záležitosti, průběh cvičení, instruktáž bezpečnosti práce. 2. Vyhodnocování výsledků měření. 3. Součinitel pěchování třísky - program č.1. 4. Studium kořene třísky - program č.2. 5. Cejchováaní dynamometru. 6. Přímé měření sil při soustružení - program č.3. 7. Přímé měření sil při vrtání - program č.4. 8. Nepřímé měření sil - program č.5. Kontrolní test č.1. 9. Měření teplot termočlánky - program cč6. 10. Měření opotřebení obráběcího nástroje. 11. Obrábění vybrané součásti - program č.7. 12. Práce na programu č.7. 13. Práce na programu č.7. 14. Práce na programu č.7. Kontrolní test č.2. 15. Zhodnocení cvičení - zapsání zápočtu. Systém bodového hodnocení : Cvičení : počet bodů maximum bodů 1. aktivní účast na cvičeních 0 - 5 5 2. výsledky 2 kontrolních testů 0 - 10/test 20 3. odevzdání 6 zadaných programů 0 - 1/program 6 4. odevzdání semestrálního projektu 0 - 4 4 ------ Minimální počet bodů 18 35 Zkouška : počet bodů maximum bodů 1. kontrolní test 0 - 15 15 2. první otázka 0 - 25 25 3. druhá otázka 0 - 25 25 --------- 65

Compulsory literature:

Bilík,O.: Obrábění II-1. díl. Ostrava. VŠB-TU 1994 Bilík,O.: Obrábění II-2. díl. Ostrava. VŠB-TU 1995 Mádl,J. : Teorie obrábění. Praha. ČVUT 1989 Bilík,O., Kubiš,M.: Návody ke cvičení z Teorie obrábění. Ostrava.VŠB 1991

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

askjhdgclehgvcljhbvlrjvbrlvbjrlkvrkvnrfkůvjnerůjvnrůkvje

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner