346-0711/03 – Metrologie (MET)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozvinout vědomosti ze základů metrologie, seznámit se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Statisticky vyhodnotit naměřená data.- vyjádření nejistot měření, výsledku měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů, který navazuje na předměty matematika a statistika. Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii, základní principy měření, základy zpracování dat. Rozvíjí do hloubky metodiku měření délek, rovinného úhlu, hodnocení drsnosti povrchu,kontroly parametrů vybraných strojních součástí. Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány na cvičeních v laboratoři. Osnova předmětu 1 - Úvod do metrologie – úvodní kapitola se věnuje charakteristice metrologie, definovaní důležitých pojmů z dané oblasti. 2 - Zákon o metrologii – v této kapitole se seznámíme s platným zákonem o metrologii, institucemi činnými v metrologii, se základním rozdělením měřidel. 3 - Národní metrologický systém - tato kapitola je zaměřená na základní prvky národního metrologického systému. 4 - Návaznost měřidel – tato kapitola objasňuje zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty. 5 - Chyby a nejistoty měření – v této kapitole bude objasněna problematika druhů a výpočtu jednotlivých chyb a nejistot měření. 6 - Základní druhy měřidel – kapitola je zaměřena na rozdělení měřidel z různých hledisek. 7 - Metrologie délky – kapitola je zaměřena na různé možnosti měření délek a to měřidly absolutními i porovnávacími. 8 - Metrologie rovinného úhlu – kapitola nás seznámí s možnostmi měření úhlů různými druhy měřidel. 9 - Kontrola drsnosti povrchů – v kapitole jsou uvedeny různé druhy drsností povrchů a popsány metody, jakými se tyto drsnosti mohou měřit. 10 - Kontrola závitů – kapitola se zabývá různými parametry závitů a metodami, kterými se tyto jednotlivé parametry dají kontrolovat. 11 - Kontrola ozubených kol – kapitola je zaměřena na různé parametry ozubených kol a na metody kontroly těchto parametrů. 12 - Souřadnicové měřicí stroje – v této kapitole bude objasněna problematika měření na souřadnicových měřicích strojích. 13 - Řízení kvality v metrologii – kapitola se zabývá problematikou jakosti a managementem jakosti v metrologii. 14 - Ověření získaných znalostí – zkušební otázky, testy. Tato kapitola nebude součástí výukového textu. Testové otázky a testy budou zpracovány v Moodlu.

Povinná literatura:

[1] Petřkovská, L., Čepová L.: Metrologie a řízení kvality. Ostrava : VŠB-TUO, 2012, ISBN 978-80-248-2771-1. Dostupné na http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory. [2] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011 [3] Petřkovská, L.; Petrů, J.: Engineering Metrology and Assembly. VŠB-TUO, 2013. [4] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. [5] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. [6] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie část, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. [7]ZÁKON 119/2000 SB.- o metrologii.

Doporučená literatura:

[1]MLČOCH, L.- SLIMÁK, I.. Řízení kvality a strojírenská metrologie. Praha : SNTL ALFA, 1987. 325 s. [2]OBMAŠČÍK, M.- SLIMÁK, I.- MADUDA, M. Riadenie akosti a metrologia. Bratislava : VŠDS ALFA, 19879. 271 s. [3]DVOŘÁK, R.- CHMELÍK, V.- MAREK, M. Strojírenská metrologie Praha : ČVUT, 1992.. 150 s. [4]OBMAŠČÍK, M. Metrológia chýb a nejistot merania a meradiel dĺžok. Žilina : MASM, 1998. 61s. ISBN 80-85348-40-3. [5] Pernikář, J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a metrologie. Část metrologie, Učební texty vysokých škol, FSI-VUT v Brně, 2001. [6] Čech, J., Pernikář, J., Janíček, L.: Strojírenská metrologie, skriptum FSI-VUT v Brně, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti prakticky provedou odměření 7 zadaných metrologických úloh. Provedou statistické vyhodnocení získaných dat. Práce odevzdávají v písemné formě, odevzdané protokoly obhajují v rámci semináře.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozvinout vědomosti ze základů metrologie, seznámit se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Statisticky vyhodnotit naměřená data.- vyjádření nejistot měření, výsledku měření

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 55  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.