346-0904/01 – Konstrukce obráběcích nástrojů a přípravků (KONP)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Ivan MrkvicaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestr
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen samostatného návrhu speciálního nástroje, případně přípravku pro konkrétní obráběcí operaci na konkrétním obrobku. Konstrukční návrh nástroje bude schopen doplnit i o kontrolu jeho geometrie a podmínky pro jeho výrobu a udržování. V případě návrhu přípravků bude konstrukce doplněna o kontrolu přesnosti ustavení a spolehlivosti upnutí dané navržené varianty řešení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Výuka předmětu rozvíjí do hloubky kapitoly spojené s konstrukcí nástrojů složitých geometrických tvarů. Vychází ze znalostí konstrukční geometrie, matematiky a kinematiky. V rámci konzultací se studenti seznámí postupně se základy teorie a metodiky navrhování řezných nástrojů, s tvarovými soustružnickými noži, tvarovými frézami, nástroji na výrobu čelních ozubených kol, nástroji na neevolventní profily ozubení, nástroji na výrobu šnekových soukolí a nástroji na výrobu kuželových kol. Výuka předmětu dále rozvíjí kapitoly spojené s konstrukcí upínacího zařízení. Vychází ze znalostí předmětů Pružnost a pevnost, Části a mechanismy strojů a Mechanika. V rámci konzultací se studenti seznámí se zásadami pro ustavování a upínání obrobků v přípravcích, základními elementy pro mechanické, pneumatické a hydraulické upínání, s přesností výroby při obrábění v přípravcích a se základními charakteristikami speciálních, universálních, skupinových a stavebnicových přípravků. Po absolvování předmětu je posluchač schopen samostatně řešit konstrukci obráběcího nástroje nebo přípravku pro příslušnou operaci obrábění.

Povinná literatura:

MRKVICA,M. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,1986, 215 s. ŘASA,J. Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha: SNTL Praha, 1986, 464 s. MRKVICA, I. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů-I.díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 148 s.ISBN 80-248-1053-0. MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-II. díl. Přípravky.Ostrava: VŠB Ostrava 1988,s.182

Doporučená literatura:

MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-I.díl. Řezné nástroje. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001, 192 s.ISBN 80-7078-941-7. Chvála,B.a Votava,J. Přípravky. Praha: SNTL Praha,1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.konzultace Základy teorie a metodiky navrhování řezných nástrojů. Podmínky pro utváření povrchu součásti při obrábění. Kinematická schémata utváření obráběného povrchu a existence výrobního povrchu nástroje.Soustružnické tvarové nože. Výpočty profilů ostří prizmatických a kotoučových radiálních tvarových nožů.Tvarové frézy. Určení profilu nástroje s kladným úhlem čela a geometrie podtáčených fréz. 2.konzultace Nástroje na výrobu čelních ozubených kol. Rozbor, charakteristika a konstrukce obrážecích nožů, odvalovacích fréz a nástrojů dokončovacích. 3. konzultace Definice a klasifikace přípravků, zásady pro ustavení obrobku v přípravku.Upínání obrobků v přípravcích – upínací síly, mechanické upínání, silové převody, upínání tlakovými médii. Vedení nástroje – vrtací desky a šablony, nepřímé vedení nástroje. 4. konzultace Uložení přípravku na obráběcí stroj.Konstrukce přípravků – frézovací, vrtací, soustružnické, skupinové, stavebnicové.Hospodárnost přípravků – náklady na přípravky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.