346-0904/03 – Konstrukce obráběcích nástrojů a přípravků (KONP)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Ivan MrkvicaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2024/2025
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRY50 prof. Dr. Ing. Josef Brychta
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen samostatného návrhu speciálního nástroje, případně přípravku pro konkrétní obráběcí operaci na konkrétním obrobku. Konstrukční návrh nástroje bude schopen doplnit i o kontrolu jeho geometrie a podmínky pro jeho výrobu a udržování. V případě návrhu přípravků bude konstrukce doplněna o kontrolu přesnosti ustavení a spolehlivosti upnutí dané navržené varianty řešení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Výuka předmětu rozvíjí do hloubky kapitoly spojené s konstrukcí nástrojů složitých geometrických tvarů. Vychází ze znalostí konstrukční geometrie, matematiky a kinematiky. V rámci konzultací se studenti seznámí postupně se základy teorie a metodiky navrhování řezných nástrojů, s tvarovými soustružnickými noži, tvarovými frézami, nástroji na výrobu čelních ozubených kol, nástroji na neevolventní profily ozubení, nástroji na výrobu šnekových soukolí a nástroji na výrobu kuželových kol. Výuka předmětu dále rozvíjí kapitoly spojené s konstrukcí upínacího zařízení. Vychází ze znalostí předmětů Pružnost a pevnost, Části a mechanismy strojů a Mechanika. V rámci konzultací se studenti seznámí se zásadami pro ustavování a upínání obrobků v přípravcích, základními elementy pro mechanické, pneumatické a hydraulické upínání, s přesností výroby při obrábění v přípravcích a se základními charakteristikami speciálních, universálních, skupinových a stavebnicových přípravků. Po absolvování předmětu je posluchač schopen samostatně řešit konstrukci obráběcího nástroje nebo přípravku pro příslušnou operaci obrábění.

Povinná literatura:

MRKVICA,M. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,1986, 215 s. ŘASA,J. Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha: SNTL Praha, 1986, 464 s. MRKVICA, I. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů-I.díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 148 s.ISBN 80-248-1053-0. MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-II. díl. Přípravky.Ostrava: VŠB Ostrava 1988,s.182

Doporučená literatura:

MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-I.díl. Řezné nástroje. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001, 192 s.ISBN 80-7078-941-7. Chvála,B.a Votava,J. Přípravky. Praha: SNTL Praha,1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Bez dalších požadavků na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.konzultace Základy teorie a metodiky navrhování řezných nástrojů. Podmínky pro utváření povrchu součásti při obrábění. Kinematická schémata utváření obráběného povrchu a existence výrobního povrchu nástroje.Soustružnické tvarové nože. Výpočty profilů ostří prizmatických a kotoučových radiálních tvarových nožů.Tvarové frézy. Určení profilu nástroje s kladným úhlem čela a geometrie podtáčených fréz. 2.konzultace Nástroje na výrobu čelních ozubených kol. Rozbor, charakteristika a konstrukce obrážecích nožů, odvalovacích fréz a nástrojů dokončovacích. 3. konzultace Definice a klasifikace přípravků, zásady pro ustavení obrobku v přípravku.Upínání obrobků v přípravcích – upínací síly, mechanické upínání, silové převody, upínání tlakovými médii. Vedení nástroje – vrtací desky a šablony, nepřímé vedení nástroje. 4. konzultace Uložení přípravku na obráběcí stroj.Konstrukce přípravků – frézovací, vrtací, soustružnické, skupinové, stavebnicové.Hospodárnost přípravků – náklady na přípravky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2024/2025 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku