346-0907/01 – Strojírenská metrologie a řízení kvality (SMŘK)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na vědecké principy strojírenské metrologie v technické a legislativní oblasti. Absolvent bude schopen samostatně aplikovat a vyvíjet měřicí metody, včetně jejich vyhodnocení ve své vědecké práci.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá významem metrologie z hlediska zajištění jednotnosti, správnosti a přesnosti, státní, legální a aplikované metrologie. Stanovením nejistot měření, měřicími metodami a měřidly, odchylkami rozměrů, tvarů, polohy, drsností povrchu. Rozměrovými obvody a zásadami vzájemné vyměnitelnosti. Vztahem strojírenské metrologie a kvality - význam, metody hodnocení, znaky, systémy řízení, nástroje zabezpečování, ekonomika jakosti a statistické metody kontroly kvality.

Povinná literatura:

[1] TŮMOVÁ, O. Metrologie a hodnocení procesů.Vydavatelství: BEN - technická literatura, 2010 [2] DOVICA M. a kol.: Metrológia v strojárstve. EMILENA Košice, 2006. ISBN 80-8073-407-0. [3] PALENČÁR R., KUREKOVÁ E., HALAJ M.: Meranie a metrológia pre manažérov. STU Bratislava, 2007. ISBN 978-80-227-2743-3. [4] CHRISTOPH R., NEUMANN H. J.: Multisenzorová souřadnicová měřící technika. PRIMA Bilavčík, s.r.o., 2008. [5] PALENČÁR R., RUIZ J. M., JANIGA I., HORNÍKOVÁ A.: Štatistické metódy v metrologických a skúšobných laboratóriách. Grafické štúdio Ing. Peter Juriga Bratislava, 2001. ISBN 80-968449-3-8.

Doporučená literatura:

[1] WIMMER G., PALENČÁR R., WITKOVSKÝ V.: Spracovanie a vyhodnocovanie meraní. VEDA Bratislava, 2002. ISBN 80-224-0734-8. [2] Zákon č.505/90, Normy, firemní literatura

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Výuka probíhá formou konzultací během semestru. Student dostane ke zpracování 2-3 témata, která se vážou k jeho disertační práci.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metrologie - význam, definice, rozdělení. Státní politika v jakosti metrologického zabezpečení státu - zákon, vyhlášky, normy státní správy, akreditační a certifikační systém zabezpečování jednotnosti, správnosti a přesnosti měření a měřicích přístrojů. Objasnění základních pojmů a metrologických vlastností měřidel. 2. Metodika určování nejistot při měření a odhad skutečného rozměru s požadovanou pravděpodobností. Systematické a náhodné dílčí a výsledné chyby pro korelované a nekorelované vstupní parametry funkčních a lineárních závislostí. Základní pojmy z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky - pravděpodobnost, druhy náhodných veličin, distribuční funkce a hustoty pravděpodobnosti, statistické charakteristiky náhodných veličin. Odhad skutečné hodnoty parametru s požadovanou pravděpodobnosti. Metodika určování závislosti a nezávislosti náhodných veličin na základě korelačního koeficientu. 3. Odchylky na skutečné ploše - úchylky, odchylky geometrického tvaru, vzájemné polohy, drsnost povrchu - definice, normy, parametry, metody měření, speciální měřicí přístroje. Statistické rozměrové obvody - určování výsledného a výpočtového členu pro lineární a funkční závislosti metodou jednoduchého výpočtu a statistickou metodou, aplikace v oblasti metrologie, v problematice vzájemné vyměnitelnosti a konstrukci. 4. Kvalita výrobků a služeb - význam, normy, znaky, metody, akreditační a certifikační systém. Systémy a subsystémy řízení kvality. Strategické řízení jakosti - principy, nástroje. Ekonomika kvality, náklady, efekty a efektivnost. Zabezpečení kvality v předvýrobní, výrobní a povýrobní etapě. Metody a prostředky zajišťování kvality výrobků. 5. Statistické metody kontroly kvality - princip, význam, statistická regulace a statistická přejímka. Hodnocení výrobní techniky z hlediska požadované přesnosti na základě statistických metod. Využití výpočetní techniky při zpracování výsledků měření, parametry, při analýze náhodných procesů, automatizací a statistických metod kontroly kvality výrobků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku