346-0907/02 – Strojírenská metrologie a řízení kvality (SMŘK)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na vědecké principy strojírenské metrologie v technické a legislativní oblasti. Absolvent bude schopen samostatně aplikovat a vyvíjet měřicí metody, včetně jejich vyhodnocení ve své vědecké práci.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá významem metrologie z hlediska zajištění jednotnosti, správnosti a přesnosti, státní, legální a aplikované metrologie. Stanovením nejistot měření, měřicími metodami a měřidly, odchylkami rozměrů, tvarů, polohy, drsností povrchu. Rozměrovými obvody a zásadami vzájemné vyměnitelnosti. Vztahem strojírenské metrologie a kvality - význam, metody hodnocení, znaky, systémy řízení, nástroje zabezpečování, ekonomika jakosti a statistické metody kontroly kvality.

Povinná literatura:

[1] TŮMOVÁ, O. Metrologie a hodnocení procesů.Vydavatelství: BEN - technická literatura, 2010 [2] DOVICA M. a kol.: Metrológia v strojárstve. EMILENA Košice, 2006. ISBN 80-8073-407-0. [3] PALENČÁR R., KUREKOVÁ E., HALAJ M.: Meranie a metrológia pre manažérov. STU Bratislava, 2007. ISBN 978-80-227-2743-3. [4] CHRISTOPH R., NEUMANN H. J.: Multisenzorová souřadnicová měřící technika. PRIMA Bilavčík, s.r.o., 2008. [5] PALENČÁR R., RUIZ J. M., JANIGA I., HORNÍKOVÁ A.: Štatistické metódy v metrologických a skúšobných laboratóriách. Grafické štúdio Ing. Peter Juriga Bratislava, 2001. ISBN 80-968449-3-8.

Doporučená literatura:

[1] WIMMER G., PALENČÁR R., WITKOVSKÝ V.: Spracovanie a vyhodnocovanie meraní. VEDA Bratislava, 2002. ISBN 80-224-0734-8. [2] Zákon č.505/90, Normy, firemní literatura

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatnou rešerši dle zadání vyučujícím a poté bude rozprava o této práci a další teoretická otázka.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metrologie - význam, definice, rozdělení. Státní politika v jakosti metrologického zabezpečení státu - zákon, vyhlášky, normy státní správy, akreditační a certifikační systém zabezpečování jednotnosti, správnosti a přesnosti měření a měřicích přístrojů. Objasnění základních pojmů a metrologických vlastností měřidel. 2. Metodika určování nejistot při měření a odhad skutečného rozměru s požadovanou pravděpodobností. Systematické a náhodné dílčí a výsledné chyby pro korelované a nekorelované vstupní parametry funkčních a lineárních závislostí. Základní pojmy z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky - pravděpodobnost, druhy náhodných veličin, distribuční funkce a hustoty pravděpodobnosti, statistické charakteristiky náhodných veličin. Odhad skutečné hodnoty parametru s požadovanou pravděpodobnosti. Metodika určování závislosti a nezávislosti náhodných veličin na základě korelačního koeficientu. 3. Odchylky na skutečné ploše - úchylky, odchylky geometrického tvaru, vzájemné polohy, drsnost povrchu - definice, normy, parametry, metody měření, speciální měřicí přístroje. Statistické rozměrové obvody - určování výsledného a výpočtového členu pro lineární a funkční závislosti metodou jednoduchého výpočtu a statistickou metodou, aplikace v oblasti metrologie, v problematice vzájemné vyměnitelnosti a konstrukci. Teorie rozměrových obvodů s orientací na matematický model hodnocení systematických a náhodných veličin, aplikace teorie pravděpodobnosti na výpočet rozměrových obvodů. 4. Kvalita výrobků a služeb - význam, normy, znaky, metody, akreditační a certifikační systém. Systémy a subsystémy řízení kvality. Strategické řízení jakosti - principy, nástroje. Ekonomika kvality, náklady, efekty a efektivnost. Zabezpečení kvality v předvýrobní, výrobní a povýrobní etapě. Metody a prostředky zajišťování kvality výrobků. 5. Statistické metody kontroly kvality - princip, význam, statistická regulace a statistická přejímka. Hodnocení výrobní techniky z hlediska požadované přesnosti na základě statistických metod. Využití výpočetní techniky při zpracování výsledků měření, parametry, při analýze náhodných procesů, automatizací a statistických metod kontroly kvality výrobků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2017/2018 zimní