346-0908/02 – Počítačová podpora procesu obrábění (PPPO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2024/2025
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení vědeckých principů teorie programování a CAD/CAM systémů pro počítačovou podporu procesů obrábění. Cílem je rozšíření znalostí programování NC obráběcích strojů se zaměřením na rozšíření základních strategií víceosého obrábění a pokročilou simulaci a verifikaci programování víceosých obráběcích strojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem je využití programování počítačem číslicově řízených obráběcích strojů se zaměřením na způsob programování s využitím CAD/CAM systémů, tedy systémů využívající počítačovou podporu výroby. Obsahem předmětu je pochopení obecných zákonitostí, postupů a informací týkajících se CAM systému, zahrnuje rozšíření znalostí programování NC obráběcích strojů se zaměřením na rozšíření základních strategií 3 osého frézování, doplnění a rozšíření tvorby průvodní dokumentace a pokročilou simulace a verifikace, dále pak zahrnuje víceosé programování (4 osé soustružení, soustružení s poháněnými nástroji, tzv. indexované frézování a základy programování 5 osého plynulého) a vygenerování NC kódu pro příslušný obráběcí stroj a sestavení potřebné průvodní dokumentace nutné pro výrobu.

Povinná literatura:

SADÍLEK, M.; SADÍLKOVÁ Z. Počítačová podpora procesu obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2012, 100 s., Dostupné na: http://vyuka.fs.vsb.cz/. LMS Moodle: http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=200 SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. VŠB – TU Ostrava, 2010, 138 s., ISBN 978-80-248-2278-5. SADÍLEK, M.; KOSAŘ F. Řešené praktické příklady v CAM systému Mastercam. VŠB – TU Ostrava, 2011, 169 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí těchto výukových opor je také 18 animací. SADÍLEK, M. Počítačová podpora výroby. VŠB – TU Ostrava, 2011, 80 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Elektronická podpora dostupná na serveru kat 346: výukové opory, studijní verze softwaru, manuály, příklady, atd.

Doporučená literatura:

[1] http://www.edgecam.com – www stránky dodavatele CAM systému EdgeCAMCAM. [2] http://www.solidcam.com - www stránky dodavatele CAM systému SolidCAM. [3] http://www.sonetech.cz/ - www stránky dodavatele CAM systému MasteCAM. [4] http://www.frezovani-5os.cz – webové stránky o víceosém obrábění. [5] SOLIDCAM. Průvodce uživatele modulem souvislého víceosého frézování, SolidCAM + SolidWorks, 1995-[]2008, s 241.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatná práce na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Uplatnění počítačové podpory v obrábění a její struktura, Vývojové etapy CAD / CAM systémů, Strukturu výroby součástí, Způsoby programování (ruční programování NC stroje a automatické programování prostřednictvím CAM systému), upínací elementy, úprava technologických parametrů. 2. Soustružení s poháněnými nástroji, 4-osé soustružení, strategie, možnosti. Přejezdy nástrojů, zabránění kolizím. Pravoúhlé soustružení, soustružení kapes a na profil. 3. 5-osé frézování, strategie, možnosti. Vysokorychlostní a vysokoposuvové obrábění. Přejezdy nástrojů, zabránění kolizím. Zbytkové a dokončovací obrábění. Okružní frézování a frézování kapes. 4. Drátové řezání, elektrojiskrové hloubení, laserové řezání, obrábění a ohýbání, - strategie, možnosti. 5. Pokročilá simulace a verifikace, konstruktér postprocesorů, konfigurace grafiky pro simulaci CNC stroje. Postprocesory s definovaným modelem stroje, kontrola a úprava parametrů a vlastností CNC stroje. Tvorba průvodní dokumentace. 6. Teoretická analýzu přesnosti navazujících ploch při absolutním a inkrementálním programování s aplikací lineární algebry, výchozí ustavení nástroje pomocí laseru a rozbor vlivu přesnosti ustavení nástroje na přesnost obráběných povrchů, způsoby adaptivní kontroly a korekce dráhy nástroje včetně vlivu na geometrické a rozměrové charakteristiky, analýza volby ustavovací a upínací základny s ohledem na požadavky přesnosti při absolutním a inkrementálním programování, algoritmizace výrobních procesů včetně realizace v řídícím programu, optimalizace počtu vyráběných dílců pro kusovou výrobu (CNC stroje), malosériovou a hromadnou výrobu včetně zvoleného kritéria optimalizace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2024/2025 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.