346-0945/01 – Cutting Tools (w)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits0
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

w

Teaching methods

Summary

1.0 Úvod 2.0 Základy teorie a metodiky navrhování řezných nástrojů. Podmínky pro utváření povrchu součástí při obrábění. Kinematická schémata utváření obráběného povrchu, úběru třísky Existence výrobního povrchu nástroje. 3.0 Řezná geometrie nástrojů a její vliv na konstrukci nástroje. Analytické řešení konstrukční a pracovní geometrie. 4.0 Soustružnické tvarové nože. Výpočty profilu ostří, prismatických kotoučových a obálkových nožů, které pracují radiálně nebo tangenciálně. 5.0 Tvarové frézy. Korekce profilů nástroje s kladným úhlem čela, geometrie podtáčení. 6.0 Nástroje na čelní ozubení kola, v přednáškách se vychází z kvalitativního hodnocení výrobků. Kvalitu a produktivitu výroby ozubení určují obrážecí nože, frézy na ozubení a nástroje dokončo- vací. Důležité místo u těchto nástrojů je vyhrazeno ostření a údržbě. 7.0 Nástroje na neevolventní profily ozubení. Jde o aplikaci výroby ozubení na obecné tvary zubatých součástí, např. nástroje na drážkové hřídele, řetězová kola, rohatky apod. 8.0 Nástroje na výrobu šnekových soukolí. Rozbor druhů soukolí a rozdílnost při konstrukci nástrojů na jednotlivé typy nástrojů. 9.0 Nástroje na výrobu kuželových kol. a) zuby kola přímé b) zuby kola zakřivené Jde o výklad ke konstrukci nástrojů pro systémy Gleason,Oerlikon, Klingelnberg aj. 10.0 Závěr - zhodnocení perspektivy vývoje nových nástrojů.

Compulsory literature:

Mrkvica,M. : Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů, VŠB Ostrava, 1986, s. 214 Ŕasa,J. a kol. : Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů, SNTL Praha, 1986, s. 460 Švec,S. : Konstrukce nástrojů pro výrobu čelních ozubených kol, SNTL Praha, 1986, s. 460 Švec,S. : Konstrukce nástrojů pro výrobu ozubení šnekových soukolí, SNTL Praha, 1966, s. 163 Švec,S. : Konstrukce nástrojů pro výrobu ozubení kuželových kol, SNTL Praha, 1968, s. 421

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

askjhdgclehgvcljhbvlrjvbrlvbjrlkvrkvnrfkůvjnerůjvnrůkvje

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2303V002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2303V002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2303V002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2301) Mechanical Engineering (2303V002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner