346-2003/01 – Ruční a strojní obrábění kovů (RSOK)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu výuky tohoto předmětu je teoreticky pochopit základní procesy při třískovém obrábění a další možnosti obrábění nekonvenčního. Důraz je kladem na obráběcí nástroje, materiály jejich pracovních částí a vhodné použití. Rovněž jsou popsány a demonstrovány základní obráběcí stroje, základní metody kontroly a měření strojních součástí a metody montáže strojů a zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

[1] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 1. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8. [2] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 2. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1822-1. [3] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Návody do praktických cvičení z Technologie II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2147-4. 88 s. [4] http://homel.vsb.cz/~cep77.

Doporučená literatura:

[1] BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s. [2] ČEP, R.; PETRŮ, J. Experimentální metody v obrábění, Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011, 146 s. ISBN 978-80-248-2533-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování 1 programu z oblasti technického kreslení, 1 program z oblasti technologie obrábění, 1 program z oblasti měření a metrologie a absolvování 2 testů v aplikaci Moodle.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy technického kreslení, orientace ve výkresové dokumentaci. 2. Základy metrologie, chyby měření, parametry drsnosti a jejich měření. 3. Terminologie, rozdělení metod obrábění, popis řezného nástroje, pohyby při obrábění, nástrojové úhly a roviny. 4. Tvorba a tvarování třísky, teplo a teplota při obrábění, tepelná bilance, řezné prostředí. 5. Opotřebení břitu nástroje, trvanlivost a životnost nástroje, Taylorův vztah, řezivost nástroje, obrobitelnost materiálu. 6. Nástrojové materiály (nástrojové oceli, slinuté karbidy, řezná keramika, cermety, kubický nitrid boru, diamant). 7. Výrobní postup, volba základen, sled operací, technologičnost konstrukce, druhy a metody montáže. 8. Soustružení, základní pojmy, síly při soustružení, nástroje na soustružení, značení držáků a VBD dle ISO, soustružení kuželů, soustruhy, upínání obrobků. 9. Frézování, druhy frézování, sousledné a nesousledné frézování, síly při frézování, nástroje pro frézování, frézovací stroje, příslušenství frézek, dělící přístroje, upínání obrobků. 10. Vrtání, síly při vrtání, nástroje na vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, stroje na vrtání a vyvrtávání. 11. Hoblování, obrážení, protahování, protlačování, stroje a nástroje na tyto operace, dělení materiálu. 12. Broušení, síly při broušení, druhy broušení, stroje a nástroje na broušení, dokončovací metody obrábění – honování, superfinišování, lapování. 13. Výroba závitů, výroba ozubení – metody, principy. 14. Nekonvenční metody obrábění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51
        Program z obrábění Laboratorní práce 30  15
        Program z měření Laboratorní práce 30  15
        Test Písemka 30  15
        Aktivita během výuky Jiný typ úlohy 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku