346-2005/01 – Strojírenské technologie (StrTech)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
JAN0646 Ing. Radim Janeczko
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
MES0011 Ing. Jakub Měsíček, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
SZO0033 Ing. Tomáš Szotkowski
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Strojírenské technologie patří mezi základní předměty technického vzdělání ve všech stupních studia. Zahrnuje rozšířené základy čtení výkresové a výrobní dokumentace, technologie obrábění, metrologie a montáže pro pochopení konstrukce výrobků ve vztahu k technologickým aspektům a pro získání nejzákladnější představy o výrobních technologiích součástí, o základních metodách kontroly a měření strojních součástí a o metodách montáže strojů a zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní předmět, ve kterém se studenti seznámí s hlavními strojírenskými technologiemi, zejména s metodami obrábění a s příslušným odborným názvoslovím. Obsahem předmětu jsou základní nástroje, stroje, volba materiálů a metodika tvorby technologických postupů výroby jednoduchých součástí včetně základních výpočtů. V tomto předmětu budou studenti seznámeni se základy čtení výkresové dokumentace, technologiemi dělení materiálu, základy měření strojních součástí a technologiemi jednotlivých operací třískového obrábění.

Povinná literatura:

BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 1. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8. BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 2. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1822-1. ČEP, R.; SADÍLEK, M. Machining Technology and CAM Systems. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. Dostupné na: https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/346/cs/studium/erasmus/Technology-of-Machining-and-CAM-Systems.pdf PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57. Dostupné na: https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/346/cs/studium/erasmus/Engineering-Metrology-and-Assembly.pdf

Doporučená literatura:

BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 150 s. ISBN 80-248-0237-6. ČEP, R.; PETRŮ, J. Experimentální metody v obrábění, Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011, 146 s. ISBN 978-80-248-2533-5. http://homel.vsb.cz/~cep77

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student během výuky vypracuje celkem 3 programy: 1. Měření a nakreslení zadané součásti 2. Měření 2 metrologických úloh 3. Rešerše z oblasti výrobních technologií dle zadání Dále k udělení zápočtu absolvuje 1 test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Základy technického kreslení, orientace ve výkresové dokumentaci. 2. Základy metrologie, chyby a nejistoty měření, parametry drsnosti a jejich měření. 3. Terminologie, rozdělení metod obrábění, popis řezného nástroje, pohyby při obrábění, nástrojové úhly a roviny. 4. Tvorba a tvarování třísky, teplo a teplota při obrábění, tepelná bilance, řezné prostředí. 5. Opotřebení břitu nástroje, trvanlivost a životnost nástroje, Taylorův vztah, řezivost nástroje, obrobitelnost materiálu. 6. Nástrojové materiály (nástrojové oceli, slinuté karbidy, řezná keramika, cermety, kubický nitrid boru, diamant). 7. Výrobní postup, volba základen, sled operací, technologičnost konstrukce, druhy a metody montáže. 8. Soustružení, základní pojmy, síly při soustružení, nástroje na soustružení, značení držáků a VBD dle ISO, soustružení kuželů, soustruhy, upínání obrobků. 9. Frézování, druhy frézování, sousledné a nesousledné frézování, síly při frézování, nástroje pro frézování, frézovací stroje, příslušenství frézek, dělící přístroje, upínání obrobků. 10. Vrtání, síly při vrtání, nástroje na vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, stroje na vrtání a vyvrtávání. 11. Hoblování, obrážení, protahování, protlačování, stroje a nástroje na tyto operace, dělení materiálu (stříhání, řezání, vypalování) 12. Broušení, síly při broušení, druhy broušení, stroje a nástroje na broušení, dokončovací metody obrábění – honování, superfinišování, lapování. 13. Výroba závitů, výroba ozubení – metody, principy, Nekonvenční metody obrábění. 14. Základy svařování (technologie svařování, kontrola a vady svarů).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        E-learningový test Písemná zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Student musí vykonat e-elearningový test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní