346-3001/02 – Technologie obrábění (TechO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
JAN0562 Ing. Martin Janoško
JAN0565 Ing. Jan Jansa
KOW0022 Ing. Filip Kowalovski
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
MIZ0011 Ing. Ondřej Mizera
NAG0029 Ing. Akash Nag
PAG016 doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
SLA0220 Ing. Aneta Slaninková
SMR0032 Ing. Lukáš Smrček
TRE045 Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
VLC0081 Ing. Radim Vlček
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
ZEL0065 Ing. Jan Zelinka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Při absolvování tohoto předmětu prohloubíte své znalosti v oblastech obrábění, metrologie a montáže. Dokážete klasifikovat jednotlivé způsoby obrábění a tvořit technologické postupy, měřit základní strojařské parametry a veličiny a orientovat se v jednoduché montáži.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Technologie obrábění patří mezi základní předměty prezenčního bakalářského studia ve všech oborech na Fakultě strojní. Zahrnuje rozšířené základy technologie obrábění, metrologie a montáže pro pochopení konstrukce výrobků ve vztahu k technologickým aspektům a pro získání nejzákladnější představy o výrobních technologiích součástí, o základních metodách kontroly a měření strojních součástí a o metodách montáže strojů a zařízení.

Povinná literatura:

[1] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 1. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8. [2] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 2. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1822-1. [3] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Návody do praktických cvičení z Technologie II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2147-4. 88 s. [4] http://homel.vsb.cz/~cep77 [5]SANDVIK Coromant. Modern Metal Cutting- A Practical Handbook. Sandviken: AB Sandvik Coromant, 1994, ISBN 91-9722-0-3

Doporučená literatura:

[1] BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s. [2] ČEP, R.; PETRŮ, J. Experimentální metody v obrábění, Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011, 146 s. ISBN 978-80-248-2533-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 testy 2x5b 2 programy 2x5 1 semestrální program 15b zápočet min 20b max 35b test zkouškový 15-45b ústní zkouška 5-20b zkouška min 20b - max 65b

LMS

E-learning

Studijní materiály umístěny na lms.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Úvodní přednáška, plán přednášek, bodové hodnocení, doporučená literatura. 2. Obecné pojmy, základní metrologie, chyby měření, parametry drsnosti a jejích měření. 3. Terminologie, rozdělení metod obrábění, popis řezného nástroje, pohyby při obrábění, nástrojové úhly a roviny. 4. Tvorba a tvarování třísky, teplo a teplota při obrábění, tepelná bilance, řezné prostředí. 5. Opotřebení břitu nástroje, trvanlivost a životnost nástroje, Taylorův vztah, řezivost nástroje, obrobitelnost materiálu. 6. Nástrojové materiály (nástrojové oceli, slinuté karbidy, řezná keramika, cermety, kubický nitrid boru, diamant). 7. Výrobní postup, volba základen, sled operací, technologičnost konstrukce, druhy a metody montáže. 8. Soustružení, základní pojmy, síly při soustružení, nástroje na soustružení, značení držáku a VBD dle ISO, soustružení kuželů, soustruhy, upínání obrobků, upínání nástrojů. 9. Frézování, druhy frézování, sousledné a nesousledné frézování, síly při frézování, nástroje pro frézování, frézovací stroje, příslušenství frézek, dělicí přístroje, upínání nástrojů, upínání obrobků. 10. Vrtání, síly při vrtání, nástroje na vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, stroje na vrtání, vyvrtávání. 11. Hoblování, obrážení, protahování, protlačování, stroje a nástroje na tyto operace, dělení materiálu. 12. Broušení, síly při broušení, druhy broušení, stroje a nástroje na broušení, dokončovací metody obrábění – honování, lapování, superfinišování. 13. Výroba závitů, výroba ozubení, výroba kuželů – metody, principy. 14. Nekonvenční metody obrábění. Program cvičení: 1. Úvodní cvičení, seznámení s programem cvičení, doporučená literatura. Instruktáž bezpečnosti práce. 2. Základy měření - posuvné měřidlo, mikrometr (program č. 1). 3. Nástroje - materiály, řezný klín a jeho geometrie v soustavě nástrojové a pracovní. 4. Nástroje - příklady obráběcích a určování rovin a úhlů. 5. Test č. 1. Měření geometrie břitu obráběcího nástroje (program č. 2). 6. Praktické ukázky – konvenční soustružení, frézování. 7. Praktické ukázky – CNC soustružení, frézování, efektivní vrtání hlubokých otvorů. 8. Praktické ukázky – nekonvenční technologie, 3D tisk. 9. Seminář k vypracování výrobního postupu - základní pojmy, stroje a nástroje pro soustružení, frézování, vrtání a broušení, upínání obrobků a nástrojů. 10. Ukázky výrobních postupů. 11. Strojní časy pro soustružení a frézování. 12. Zpracování výrobního postupu - konzultace programů, průběžná kontrola vypracování (program č. 3). 13. Test č. 2. Vypracování a konzultace výrobních postupů. 14. Závěrečné cvičení - zhodnocení cvičení, udělení zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Semestrální projekt Semestrální projekt 25  5
                Test 1 Písemka 10  3
                Test 2 Písemka 10  3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 25 3
                Test Písemná zkouška 55  25
Rozsah povinné účasti: Přednášky jsou nepovinné. Cvičení jsou povinná z 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.