346-3002/01 – Strojírenská metrologie (StrMet)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
JAN0646 Ing. Radim Janeczko
JAN0562 Ing. Martin Janoško
JAN0565 Ing. Jan Jansa
KRI0259 Ing. Dominik Krišák
MIZ0011 Ing. Ondřej Mizera, Ph.D.
SLA0220 Ing. Aneta Slaninková
TRE045 Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
VLC0081 Ing. Radim Vlček
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
ZEL0065 Ing. Jan Zelinka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se v tomto předmětu naučí základním metrologickým dovednostem a rozvinou vědomosti ze základů metrologie, seznámí se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - Zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Rozvinou a dokážou prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Naučí se statisticky vyhodnotit naměřená data, vyjádřit nejistoty měření a výsledků měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných předmětů, který navazuje na předměty Matematika, Technologie I, II . Studenti si osvojí základní terminologii v metrologii, základní principy měření, základy zpracování dat. Rozvíjí do hloubky metodiku měření délek, rovinného úhlu, , hodnocení drsnosti povrchu, kontroly parametrů vybraných strojních součástí. Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány na cvičeních v laboratoři.

Povinná literatura:

PETŘKOVSKÁ, Lenka; ČEPOVÁ, Lenka. Strojírenská metrologie. Ostrava: Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 101 s. ISBN 978-80-248-2723-0. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2723-0.pdf TICHÁ Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 2004, 112s., ISBN 80-248-0672-X PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57.

Doporučená literatura:

PETŘKOVSKÁ, Lenka; ČEPOVÁ, Lenka. Metrologie a řízení kvality. Ostrava: Ediční stredisko VŠB – TU Ostrava, 2012, 142 s. ISBN 978-80-248-2771-1. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/459/ucebniopory/Metrologie_a_rizeni_kvality.pdf ČEPOVÁ, Lenka; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Legislativa ve strojírenské metrologii a přesné měření 3D ploch. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 125 s. ISBN 978-80-248-2514-4. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/019/dokumenty/METROLOGIE_FINAL.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezenční forma studia: Podmínky pro získání zápočtu: Vypracování a obhájení protokolu o měření příslušné úlohy do 2 týdnů po odměření. Na základě předloženého protokolu k jednotlivým programům a jejich obhájení studentům je přiděleno bodové hodnocení. Pozdní odevzdání - snížení bodového hodnocení. Bodové hodnocení: Cvičení: odevzdání a obhájení 8 programů (praktická část) min.15 bodů - max.30 bodů 2 testy během semestru 3-5 body / test minimální počet pro udělení zápočtu 21 bodů celkem za zápočet max. 40 bodů Zkouška: Písemní a ústní písemná část - test 10-20 bodů ústní část (2 otázky) 10-20 bodů/otázka celkem za zkoušku max. 60 bodů celkem vč. bodů za zápočet max. 100 bodů Ke zkoušce je nutné mít udělený zápočet, bez něj není možné jít ke zkoušce! Kombinovaná forma studia: Podmínky pro získaní zápočtu: Vypracování a obhájení dvou programů. Na základě předložených programů a jejich obhájení je studentům přiděleno bodové hodnocení. Pozdní odevzdání - snížení bodového hodnocení. Bodové hodnocení: Cvičení: odevzdání a obhájení 2 programů 10-20 bodů/program program č.1 (praktická část) program č.2 (teoretická část) min. počet pro udělení zápočtu 20 bodů celkem za zápočet max. 40 bodů Zkouška: Písemná a ústní část písemná část - test 11-20 bodů ústní část (2 otázky) 10-20 bodů/otázka celkem za zkoušku max. 60 bodů celkem vč. bodů za zápočet max. 100 bodů

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz pod číslem a verzí předmětu.

Další požadavky na studenta

Studenti jsou povinni vybavit se do laboratoře: bavlněnými rukavicemi, kalkulačkou, přezuvkami nebo plastovými návlekami na boty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam metrologie, národní metrologický systém, základní pojmy z oblasti metrologie. 2. Jednotky SI soustavy, zákon o metrologii, rozdělení měřidel, instituce činné v metrologii. 3. Státní metrologická kontrola měřidel, schémata návaznosti. 4. Chyby a nejistoty měření. 5. Principy měřidel - mechanický, elektrický, pneumatický, optický, optickomechanický. 6. Metrologie délky - základní délková měřidla, etalony délek, koncové měrky. Interference světla a její využití v metrologii. 7. Metrologie rovinného úhlu, využití goniometrických funkcí při kontrole rovinného úhlu. 8. Kontrola kuželových ploch, kontrola svislé a vodorovné polohy. 9. Kontrola a měření vybraných parametrů závitů. 10. Kontrola a měření vybraných parametrů ozubených kol. 11. Kontrola kvality obrobené plochy - drsnost povrchu. 12. Základy kontroly odchylek tvaru a polohy. 13. Základy kontroly na souřadnicovém měřicím stroji. Požadavky na metrologické laboratoře.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní