346-3003/01 – Obrábění (OBR)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ0058 Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
SMR0032 Ing. Lukáš Smrček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu jsou zaměřeny na rozšíření znalostí v oblasti jednotlivých technologiích obrábění, jako jsou: soustružení, frézování, vrtání, broušení, hoblování, obrážení, vysoce přesné metody obrábění a progresivní metody obrábění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Obrábění se kromě popisu jednotlivých technologií obrábění zaměřuje také na rozbor obrobitelnosti materiálů obrobku a řezivosti materiálů obráběcích nástrojů. Dále pak zahrnuje obrábění materiálů s vyšší tvrdostí a pevností při soustružení, frézování, vrtání a broušení. Obsahuje také obrábění těžkých a lehkých neželezných kovů a keramických materiálů. Nedílnou součástí tohoto předmětu je rozbor možnosti a přednosti obrábění na pružných výrobních systémech, na robotizovaných technologických pracovištích a na bezobslužných obráběcích centrech. Předmět se věnuje také základům pokročilých a progresívních metod obrábění, jako jsou vysokorychlostní a vysokoposuvové obrábění a základy progresívních - nekonvenčních metod obrábění.

Povinná literatura:

[1]SADILEK, M.; DUBSKÝ, J.; Obrábění I – Výběr přednášek. 2015. VŠB – TU Ostrava, 137 s., ISBN 978-80-246-3857-1. [2] SADÍLEK, M. Nekonvenční metody obrábění II – Obrábění laserem, plazmou, ultrazvukem, elektronovým, iontovým a vodním paprskem. VŠB – TU Ostrava, 2016, 117 s., ISBN 978-80-248-3944-8. [3] SADÍLEK, M. Nekonvenční metody obrábění I – Elektroerozivní, elektrochemické a chemické obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2016, 104 s., ISBN 978-80-248-3943-1. [4] BRYCHTA J. Obrábění – návody do cvičení – 1.část. VŠB-TU Ostrava, 1998, I. vydání. 84 s. ISBN 80-7078-436-9. [5] BRYCHTA J. Obrábění – návody do cvičení – 2.část. VŠB-TU Ostrava, 1998, I. vydání. 120 s. ISBN 80-7078-470-9. [6] NESLUŠAN, M.; TUREK, S.; BRYCHTA, J.; ČEP, R.; TABAČEK M.. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina: EDIS Žilina. 2007, 243s. ISBN 978-80-8070-711-8. [7] VASILKO, K.; MARCINČIN-NOVÁK, J.; HAVRILA, M. Výrobné inžinierstvo. Prešov: FVT TU Košice v Prešove, 2003, 424 s. ISBN 80-7099-995-0. [9] BRYCHTA J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění. E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů. 2007. Ediční středisko VŠB – TUO, 251 s. ISBN 978-80-248-1505-3.

Doporučená literatura:

[1] SHAW, Milton C. Metal Cutting Principles. Oxford, Clarendon Press, 1984. [2] VASILKO, Karol. Nové materiály a technologie ich spracovania. Bratislava, ALFA 1990. [3] ČEP, R.; SADÍLEK, M. Machining Technology and CAM Systems. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. 121 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti studentů jsou průběžně ve cvičeních ověřovány prostřednictvím bodovaných projektů (samostatných projektů na zadané téma) a testů. V rámci ústní zkoušky studenti vykonají test a po úspěšném absolvování pokračují ústní zkouškou, kde si vylosují dvě otázky a po úspěšném zodpovězení za ně získají potřebné body.

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

nejsou žádné požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
346-3001 TechO Technologie obrábění Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Úvodní přednáška, Klasifikace procesů výroby součástí, Vliv prostředí na proces obrábění. 2. Obrobitelnost materiálů obrobků. 3. Řezivost materiálů obráběcích nástrojů. 4. Základní charakteristiky optimalizace podmínek obrábění. 5. Základy programování NC/CNC obráběcích strojů. 6. Obrábění vysokými rychlostmi. 7. Obrábění těžkoobrobitelných materiálů. 8. Způsoby upínání řezných nástrojů 9. Obrábění závitových ploch. 10. Obrábění otvorů, obrábění kuželových ploch. 11. Obrábění tvarových ploch. 12. Obrábění na automatizovaných výrobních systémech pružných a výrobních linkách nepružných. 13. Progresivní metody obrábění – elektrotepelné principy obrábění, elektrochemické. 14. Progresivní metody obrábění – mechanické principy obrábění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Test Písemka 10  4
                Program č.1 Laboratorní práce 10  5
                Program č.2 Laboratorní práce 15  9
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33 3
                Test Písemná zkouška 15  5
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  28
Rozsah povinné účasti: Pro získání zápočtu musí studenti vypracovat 2 projekty (10b + 15b) + Ověření získaných znalostí: písemný test (min. 11 b. max. 30 b.) Po získání zápočtu mohou absolvovat zkoušku, která se skládá z písemné části (testu) a ústní části. V testu musí studenti dosáhnout alespoň 6b. aby mohli pokračovat k ústní části, kde mohou získat max.50 b. Minimálně 80% účast na cvičeních z celkového počtu týdnů v semestru

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro získání zápočtu musí studenti vypracovat 2 projekty (10b + 15b) + Ověření získaných znalostí: písemný test (min. 11 b. max. 30 b.) Po získání zápočtu mohou absolvovat zkoušku, která se skládá z písemné části (testu) a ústní části. V testu musí studenti dosáhnout alespoň 6b. aby mohli pokračovat k ústní části, kde mohou získat max.50 b.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie ATM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie ATM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie ATM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie ATM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie STT K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní