346-3009/01 – 3D skenování a reverzní inženýrství (SaRI)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
JAN0565 Ing. Jan Jansa
MIZ0011 Ing. Ondřej Mizera
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 9+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s technologií 3D skenování a využitím naskenovaných dat v technických aplikacích a reverzním inženýringu s ohledem na moderní trendy, které spočívají v metrologickém využití, pokročilém modelování a využití dat pro 3D tisk. Studenti se prakticky seznámí s laserovými skenery, průběhem skenování a přípravou na něj, zpracováním dat a modelováním na základě naskenovaných vstupů. Uvedené informace, zkušenosti a infrastrukturu mohou studenti dále použít pro tvorbu diplomových prací v magisterském studiu nebo dizertační práce v doktorském studiu. Student bude schopen: • připravit si objekt a zařízení pro skenování, • naskenovat jednoduché díly a zpracovat naskenovaná data, • pracovat s polygony, chápat jejich funkci a upravovat je, • realizovat základy reverzního inženýringu a modelování, • porovnávat naměřená data a vytvořit měřicí protokol.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznámí studenty se základy 3D skenování a využitím naskenovaných dat. Cílem je aby student pochopil principy a zákonitosti 3D skenování a byl je schopen přenést do praxe. V rámci výuky si vyzkouší samotné skenování a dále pak zpracování naskenovaných dat a práci s nimi. Součástí předmětu je i reverzní inženýring, který slouží k převedení naskenovaných dat na CAD modely. Student si osvojí základy modelování, práce s polygony a využití SW nástrojů pro metrologické využití skenerů.

Povinná literatura:

Luhmann T., Robson S, Kyle S., Boehm J. Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging. Gruyter, Walter de GmbH, c2019, 459 p. ISBN 3110607247.

Doporučená literatura:

Chen T., New 3D Scanning Techniques for Complex Scenes. VDM Verlag, c2009, 108 p. ISBN 3639206568.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2x test samostatný praktický projekt

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do 3D skenování. Druhy skenerů a požadavky na 3D skenování, okrajové podmínky, formáty souborů, terminologie. Princip triangulace, tvorby mračna bodů a polygonové sítě. 2. Příprava objektů pro skenování Poziční body a jejich použití, požadavky na velikost objektu a odrazivost povrchu. Rozlišení a přesnost skenu, nastavení uzávěrky. Kalibrace skeneru. 3. 3D skenování Nastavení skeneru a ustavení objektu. Proces skenování. Ořez skenů a jejich skládání. Validace kvality skenu. 4. Postprocessing Finalizace skenů a očištění sítě, odstranění terčíků a zaplnění děr. Vyhlazení, ořezy a opravy vad skenů. Export sítě. 5. Reverzní inženýrství Použití a omezení, způsob práce a potřebné SW nástroje. Import dat a jejich opravy. 6. Práce s polygony Opravy a vyhlazení sítě, ořezání, rozdělení. Přesíťování, decimace sítě a redukce dat. Zarovnání skenu, souřadné systémy, základní referenční prvky, transformace skenu. 7. Modelování na síti Plošné vs. Objemové modelování, základy a terminologie. Skica na síti, tvorba referenčních prvků, 3D skica. 8. Základy modelování Prvky modelování - Vysunutí, rotace, tažení, šablonování. Logické operace s těly. Další modelářské prvky. 9. Pokročilé modelování Tvorba ploch, jejich ořezávání, sešívání a transformace. Proložení ploch sítí. Automatické povrchy a tvorba sítě záplat. Regiony a segmentace sítě. 10.Finalizace dat Kontrola přesnosti a porovnání modelu se skenem. Export dat. 11.Měření a porovnání skenovaných dat Princip funkce a dosažitelné výsledky - k čemu slouží a čeho lze dosáhnout. Import dat a určení referenčních a naměřených dat. Zarovnání a jeho druhy. Referenční entity, tvorba rovin a vektorů. 12.Porovnání s referenčními daty 3D porovnání, barevná mapa a její editace. 2D porovnání a měřicí body. Lineární a úhlové rozměry. Geometrické tolerance. Další druhy porovnání. 13.Měřicí protokol Co je výstupem a co by měl obsahovat. Výběr a import dat. Tvorba protokolu, jeho editace a formátování. Provázání s měřicím souborem. Další funkce a export protokolu. 14.3D Tisk (technologie tisku, tiskárny, materiály, tisk modelu. Využití naskenovaných dat pro 3D tisk. Tisk ze skenu, potřebné parametry a kvalita sítě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Test č.1 Písemka 10  5 3
        Test č.2 Písemka 10  5 3
        Praktický projekt Projekt 80  41 2
Rozsah povinné účasti: - Student musí odevzdat praktický projekt a absolvovat oba testy. - 80% účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění klasifikovaného zápočtu studenti odevzdají 1 semestrální projekt (praktický) a úspěšně absolvují 2 zápočtové testy.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie TKA P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie TKA K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie TKA P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie TKA K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní