346-3012/01 – Topologická optimalizace I. (TOptI)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Hajnyš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Hajnyš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ0058 Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
JAN0565 Ing. Jan Jansa
MES0011 Ing. Jakub Měsíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými konstrukčními nástroji, kterými lze optimalizovat tvary navrhovaných součástí z hlediska úspory hmotnosti se zachováním požadovaných mechanických vlastností. Studenti budou vedeni k rozvoji kostrukčního myšlení s ohledem na moderní trendy spočívající ve využití topologické optimalizace, návrhu bionických konstrukcí a mitkroprutových struktur. Uvedené informace, zkušenosti a infrastrukturu mohou studenti dále použít pro tvorbu diplomových prací v magisterském studiu nebo dizertační práce v doktorském studiu. Student bude schopen: • navrhnout a vymodelovat prototypovou součást určenou k výrobě 3D tiskem, • ovládat nástroje pro topologickou optimalizaci, • optimalizovat model s ohledem na technologické možnosti 3D tiskáren, • ovládat profesionální SW nástroje (Altair Inspire, Autodesk Inventor Professional).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Aditivní výrobu lze charakterizovat jako víceoborovou a obecně se skládá z několika výrobních procesů a to příprava výroby a posouzení technologičnosti a konstrukce prototypů. Následují výrobní fáze (zjednodušeně výroba plastových nebo kovových prototypů) a postprocessing (tepelné zpracování, povrchové úpravy, dokončovací metody a kontrola a měření). V rámci předmětu Topologické optimalizace I. se studenti seznámí s moderními trendy v této oblasti a samotným navrhováním součástí plastových i kovových prototypů včetně živých ukázek 3D tisku v Laboratoři aditivní výroby i v praxi.

Povinná literatura:

GIBSON, I, D ROSEN a B STUCKER. Additive manufacturing technologies: rapid prototyping to direct digital manufacturing. New York: Springer, c2010, xxii, 459 p. ISBN 1441911200. REDWOOD, B., SCH'OFFE, F., GARRET, B. The 3D Printing Handbook. Technologies, design, and applications. Amsterdam, 2017. 293 p. ISBN 978-90-827485-0-5. MICHAEL, P., JACKSON, B., HARIA., R. The Free Beginner´s guide to 3D Printing: History of 3D Printing. 3D Printing Industry. Dostupné online: https://3dprintingindustry.com/3d-printing-basics-free-beginners-guide.

Doporučená literatura:

Virta, Mikael. The Capabilities of the Fused Deposition Modeling Machine Ultimakes and its Adjusting for the Bio-medical Research Purposes. Master of Science Thesis. Examiner: Minna Kellomäko. 2013. 107 p. Faculty of Engineering Sciences. Tampere University of Technology. WOHLERS, T., GORNET, T. History of additive manufacturing. Wohlers Report. 2014. Wohler Associates.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

samostatný Semestrální projekt Test

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

Znalost kreslení v CAD programu, obecné znalosti o strojírenské technologii a materiálovém inženýrství.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do topologické optimalizace 2. Základy topologické optimalizace a seznámení se softwarem 3. Základy metody konečných prvků 4. Stanovení požadavků a okrajových podmínek výpočtu 5. Technologičnost konstrukce vztažená k možnostem výroby optimalizovaných dílů 6. Případová studie : Analitycký výpočet, MKP, stanovení oblasti optimalizace 7. Případová studie : Nastavení topologické optimalizace 8. Případová studie : Redesign s polyNURBS 9. Případová studie : Kontrolní výpočet pomocí MKP a hodnocení výsledků 10. Projekt: Zadání projektu 11. Projekt: Samostatná práce na projektu 12. Projekt: Samostatná práce na projektu 13. Projekt: Odevzdání a konzultace výsledků 14. Závěrečné hodnocení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Pro splnění zápočtu studenti musí úspěšně absolvovat zápočtový test a odevzdat 1 semestrální práci. Na základě splnění této podmínky jim bude udělen klasifikovaný zápočet.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti musí úspěšně absolvovat zápočtový test a odevzdat 1 semestrální práci. Na základě splnění této podmínky jim bude udělen klasifikovaný zápočet.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie TKA P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie TKA K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie TKA P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S10) Aditivní technologie TKA K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní