346-5001/01 – Konstrukce a výroba nástrojů (KVN)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Ivan MrkvicaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
SLA0220 Ing. Aneta Slaninková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se zásadami konstruování speciálních obráběcích nástrojů. Osvojí si základy výpočtu výchozího povrchu nástroje, kontroly řezné geometrie a návrhu dalších konstrukčních prvků nástroje. V průběhu praktických prací si prohloubí znalosti spojené s technologickými postupy výroby nástroje a s podmínkami jeho údržby.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka předmětu rozvíjí do hloubky kapitoly spojené s konstrukcí nástrojů složitých geometrických tvarů. Vychází ze znalostí konstrukční geometrie, matematiky a kinematiky. V rámci přednášek se studenti seznámí postupně se základy teorie a metodiky navrhování řezných nástrojů, s tvarovými soustružnickými noži, tvarovými frézami, nástroji na výrobu čelních ozubených kol, nástroji na výrobu šnekových soukolí. Náplň cvičení je zaměřena na provedení konkrétních návrhů konstrukce nástroje včetně zhotovení výkresové dokumentace, kontroly řezné geometrie a technologického postupu výroby. Posluchač po absolvování předmětu je schopen samostatně řešit i složité obráběcí nástroje.

Povinná literatura:

MRKVICA,M. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1986, 215 s. ŘASA,J. Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha, SNTL, 1986, 464 s. MRKVICA, M. Přípravky a obráběcí nástroje - I.díl. Řezné nástroje. 4. vydání, Ostrava, VŠB-TU Ostrava,2015, 192 s. ISBN 978-80-248-3775-8. MRKVICA, I. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů - 1.část, 3. vydání, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2016, 148 s. ISBN 978-80-248-3936-3. MRKVICA, I., ADAMEC, J. Týmová scičení z předmětu Speciální technologie v obrábění. Dostupné z: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. MRKVICA, I. Současné trendy v obrábění ozubených kol. Doastupné z: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. AB SANVIK COROMANT. Modern Metal Cutting. Sandviken: Sandvik Coromant, Technical Editorial dept., 1994. ISBN 91-972299-0-3. KLINGELNBERG, J. Bevel Gear,Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2016, 328 p. ISBN 978-3-662-43892-3. BAUSCH, T. Innovative Zahnradfertigung, Renningen, expert verlag, 2006, 778 S. ISBN 978-3-8169-1871-4.

Doporučená literatura:

MRKVICA, I. Inovace odvalovacího frézování využitím progresivních nástrojových materiálů. 1. vydání, Fakulta výrobních technologií a mangementu, UJEP Ústí nad Labem, 2010, 62 s. ISBN 978-80-7414-294-9. MRKVICA, I.Speciální technologie - Výroba ozubených kol I. 1. vydání, VŠB-TU Ostrava, 2009,101 s. ISBN 978-80-248-1931-0. MRKVICA, I. Speciální technologie - Vároba ozubených kol II. 1. vydání, VŠB-TU Ostrava, 125 s. ISBN 978-80-248-2134-4. DAVIS, J.R. Tools Materials. ASM Specialy Handbook. ASM International, Materials Park, 2 nd. ed. Ohio: 1998, 501 p. ISBN 0-8170-545-1. KALPAKJIAN, S. Manufacturing enginering and technology. Addison – Wesley, Publishing Copany, Inc. 1989. 1199 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Kontrola a vyhodnocení programu č. 1. 2. Kontrola a vyhodnocení programu č. 2. 3. Zhodnocení cvičení, kontrolní test, udělení zápočtu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Seznam kontrolních otázek: 1. Postup výpočtu tvarových radiálních nožů. 2. Geometrie břitu tvarových nožů. 3. Tvarové frézy a postup výpočtu jejich profilu. 4. Stanovení řezné geometrie v libovolném bodě ostří tvarové frézy. 5. Metody výroby evolventního ozubení včetně definice evolventy. 6. Určení profilů kotoučové a čepové frézy pro čelní ozubená kola s přímými zuby. 7. Řezná geometrie kotoučových a čepových fréz. 8. Vliv kladného úhlu čela na tvarové kotoučové frézy. 9. Kotoučové nástroje na vnější ozubení se šikmými zuby. 10. Rozbor obrážecích nástrojů na čelní ozubení. 11. Postup výpočtu hřebenových obrážecích nožů. 12. Řezná geometrie hřebenových obrážecích nožů. 13. Postup při stanovení profilu zubů obrážecího kotoučového nože. 14. Řezná geometrie kotoučových obrážecích nožů. 15. Základní konstrukční části a rozdělení odvalovacích fréz. 16. Postup výpočtu základního šneku odvalovací frézy. 17. Způsoby podtáčení a stanovení řezné geometrie odvalovacích fréz. 18. Konstrukce ševingovacího nástroje.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: Týden Náplň přednášek 1. Základy teorie a metodiky navrhování řezných nástrojů. 2. Výpočet profilu a geometrie radiálních prizmatických tvarových nožů. 3. Výpočet profilu a geometrie radiálních kotoučových tvarových nožů. 4. Výpočet profilu a geometrie tvarových fréz. 5. Nástroje na výrobu evolventních čelních ozubených kol, rozdělení, charakteristika. 6. Kotoučové a čepové frézy na výrobu čelních kol s přímými a šikmými zuby. 7. Nástroje na výrobu čelních ozubených kol odvalem, rozdělení, charakteristika. 8-9. Výpočet profilu a geometrie hřebenového obrážecího nože. 10-11. Výpočet profilu a geometrie odvalovací frézy. 12-13. Výpočet profilu a geometrie obrážecího kotoučového nože. 14. Dokončovací metody výroby čelních ozubených kol a použité nástroje. Program cvičení + individuální práce studentů: Týden Náplň cvičení 1. Úvodní cvičení, opakování řezné geometrie, transformace souřadnic. 2. Výpočet radiálního prizmatického tvarového nože. 3. Výpočet radiálního kotoučového tvarového nože. 4. Nástroje pro výrobu čelního ozubená dělícím způsobem – zadání programu č. 1. 5. Práce na programu č. 1. 6. Práce na programu č. 1. 7. Práce na programu č. 1. 8. Práce na programu č. 1. 9. Nástroje pro výrobu čelního ozubení odvalovacím způsobem – zadání programu č. 2. 10. Práce na programu č. 2. 11. Práce na programu č. 2. 12. Práce na programu č. 2. 13. Práce na programu č. 2. 14. Zhodnocení cvičení, kontrolní test, udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2028/2029 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 33 1
                Program č. 1 - Návrh nástroje pro tvarové frézování ozubeného kola Projekt 25  18 1
                Program č. 2 - Konstrukce nástroje pro obrábění ozubeného kola odvalem Projekt 20  15 1
        Zkouška Zkouška 55  18 3
Rozsah povinné účasti: Odevzdání dvou programů a získání minimálního počtu bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání dvou programů a získání minimálního počtu bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní