346-5002/01 – Teorie obrábění (TO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
HAJ0058 Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
PAG016 doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
TRE045 Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 26+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou seznámeni s teorií obrábění. Dále zahrnuje studium tepelných jevů při obrábění, opotřebení břitu obráběcího nástroje, trvanlivosti i životnosti obráběcích nástrojů a optimalizaci podmínek řezání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Teorie obrábění zahrnuje rozbor studia mechanizmu tvoření třísky, dynamiky řezného procesu a s tím související hodnocení stability řezného procesu. Nedílnou součástí tohoto předmětu jsou nejdůležitější aspekty spolehlivosti a diagnostiky stavu technologického systému stroj - obrobek - nástroj.

Povinná literatura:

BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; SADÍLEK, Marek; PETŘKOVSKÁ, Lenka; NOVÁKOVÁ, Jana. Nové směry v progresivním obrábění. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2007 Dostupné na http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/NSPO. ISBN 978-80-248-1505-3. BRYCHTA, Josef; SADÍLEK, Marek; ČEP, Robert; PETRŮ, Jana. Progresivní metody v obrábění. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 144 s. ISBN 978-80-248-2513-7. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/019/dokumenty/Progresivni_metody_v_obrabeni_FINAL.pdf NELUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert (25%); TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8. ČEP, Robert; SADÍLEK, Marek. Technology of Machining and CAM Systems. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 122 s.

Doporučená literatura:

BRYCHTA, Josef; CZÁN, Andrej; ČEP, Robert; KRATOCHVÍL, Jiří; PETRŮ, Jana; SADÍLEK, Marek; STANČEKOVÁ, Dana; ZLÁMAL, Tomáš. Progresivní technologie v obrábění a NC programování obráběcích strojů. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2014, 170 s. ISBN 978-80-248-3522-8. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/064/docs/obrabeni.pdf VASILKO, Karol. Analytická teória trieskového obrábania. Prešov : COFIN Prešov, 2007. 338 s. ISBN 978–80–8073–759–7. HUMÁR, A. Materiály pro řezné nástroje. Brno : MM Publishing Praha, 2008, 235 s. ISBN 978–80–254–2250–2. BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NESLUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky absolvování: •Vypracování a odevzdání semestrálního projektu. •Absolvování 2 testů. •Absence max. 20%. Bodové hodnocení: Zápočet: Semestrální projekt max. 15 bodů Test 1 max. 10 bodů Test 2 max. 10 bodů Celkem max. 35 bodů Zkouška: Písemná část zkoušky max. 40 bodů Ústní část zkoušky (1 otázka) max. 25 bodů Celkem max. 65 bodů Celkem zápočet a zkouška max. 100 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních a při měřeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Záklaní pojmy, technologická soustava, obrobek, nástroj, geometrie nástroje, proces a způsoby řezání. 2. Mechanismus a schéma tvoření třísky, napěťové a deformační stavy před řezným klínem, deformace v zóně řezání, typy a klasifikace třísek 3. Síly a řezný odpor řezání, práce a výkon obrábění, výpočet složek sil řezání 4. Opotřebení břitu řezného nástroje, mechanismy a typy opotřebení, kritéria opotřebení, trvanlivost a životnost nástrojů 5. Taylorův vztah, metody zjišťování T-vc závislostí 6. Teplo a teplota řezání, teplotní pole, šíření tepla, tepelná bilance a náročnost obrábění 7. Stabilita procesu řezání, vlastní, vynucené a samobuzené kmitání 8. Obrobitelnost a řezivost, rozdělení, dlouhodobá a krátkodobé zkoušky, normativy obrobitenosti 9. Integrita obrobeného povrchu, rozměrová a tvarová přesnost součásti, makro a mikroskopické posuzování povrchu 10. Integrita obrobeného povrchu, charakteristika povrchové vrstvy, drsnost povrchu, zbytková napětí v obrobené ploše, experimentální posuzování obrobeného povrchu 11. Optimalizace podmínek řezání 1. (podle výkonu stroje a krouticího momentu, zhlediska pevnosti oobráběcího nástroje a utváření třísky, podle přesnosti a kvality obrobené plochy, podle obrobitelnosti, řezivosti a prostředí 12. Optimalizace podmínek řezání 2. (oblasti přípustných řešení, postup při určování optimálních podmínek řezání, výpočet optimální trvanlivosti břitu, zhlediska maximální výrobnosti a minimální nákladovosti, adaptivní optimalizace) 13. Teorie vysokorychlostního obrábění 14. Spolehlivost, diagnostika a monitorování řezného procesu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 20
                Semestrální projekt Semestrální projekt 15  10
                Test 1 Písemka 10  5
                Test 2 Písemka 10  5
        Zkouška Zkouška 65 (65) 31 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 40  20
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 25  11
Rozsah povinné účasti: Absence max. 20%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie ST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie ST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie ST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie ST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní