346-5003/02 – Řízení kvality a metrologie (ŘKaM)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Čepová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
PET30 Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
KOW0022 Ing. Filip Kowalovski
MIZ0011 Ing. Ondřej Mizera, Ph.D.
TRE045 Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
ZEL0065 Ing. Jan Zelinka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 17+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalostí posluchačů v oblasti měřicí techniky a přispívá k osvojení si návyků a metod práce pro přesnou metrologickou činnost. Seznámení posluchačů se základy řízení kvality, koncepcemi řízení kvality, základními dokumenty v oblasti řízení kvality. Využití statistických metod v řízení kvality produkce ve výrobě. Seznámení posluchačů se základními zásadami statistické přejímky. Využití statistických metod při analýze způsobilosti procesu, výrobního zařízení a měřidla.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti si prohlubují znalosti z kontroly parametrů strojních součástí, kontroly odchylek tvaru a polohy atd., včetně principů měření a měřidel. Nedílnou součásti výuky jsou kapitoly věnované automatizaci procesu měření a měření na souřadnicových měřicích strojích. Součásti výuky jsou kapitoly zabývajícími se základy řízení kvality, použití statistických metod v řízení kvality, základy statistické přejímky atd. Teoretické poznatky jsou prakticky ověřovány na cvičeních v laboratoři.

Povinná literatura:

PETŘKOVSKÁ, Lenka; ČEPOVÁ, Lenka. Metrologie a řízení kvality. Ostrava: Ediční stredisko VŠB – TU Ostrava, 2012, 142 s. ISBN 978-80-248-2771-1. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/459/ucebniopory/Metrologie_a_rizeni_kvality.pdf ČEPOVÁ, Lenka; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Legislativa ve strojírenské metrologii a přesné měření 3D ploch. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 125 s. ISBN 978-80-248-2514-4. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/019/dokumenty/METROLOGIE_FINAL.pdf TICHÁ, Šárka. Strojírenská metrologie – část 2. Základy řízení jakosti. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 86 s. ISBN 80-248-1209-6. PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57.

Doporučená literatura:

TICHÁ Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 2004, 112s., ISBN 80-248-0672-X NENADÁL, Jaroslav a kol. Metody a procesy měření v systémech managementu jakosti. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 177 s. ISBN 80-248-0192-2. CHRISTOPH, R.; NEUMANN, H. J. Multisenzorová souřadnicová měřicí technika. Uherské Hradiště : L. V. Print Uherské Hradiště, D-80992 München, 2008. 106 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezenční forma studia: Podmínky pro získání zápočtu: •Vypracování a obhájení 7 programů (max. 28 bodů) a 2 testy během semestru (min. 6 bodů - max. 12 bodů). •80% účast na cvičeních. Podmínky pro získání zkoušky: •Absolvovat test (min. 11 bodů - max. 20 bodů) a 2 ústní otázky (min. 20 bodů – max. 40 bodů). Celkový počet pro získání zápočtu a zkoušky max. 100 bodů. Ke zkoušce je nutné mít udělený zápočet, bez něj není možné jít ke zkoušce!

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Měřicí stroje (délkoměry, mikroskopy, projektory). Kolimační měřidla – jejich využití v metrologii 2. Souřadnicové měřicí stroje – kontaktní 3. Souřadnicové měřicí stroje – optické (stacionární, mobilní) 4. Kontrola závitu a ozubených kol 5. Odchylky tvaru (definice, metody kontroly, měřidla) 6. Odchylky polohy (definice, metody kontroly, měřidla) 7. Základní pojmy v kvalitě a její definice dle ISO normy 8. Základní nástroje a systémy managementu kvality 9. Základy statistické analýzy 10. Statistická regulace výrobních procesů – SPC diagramy 11. Způsobilost výrobních procesů a procesu měření 12. Způsobilost měřících systémů – MSA, VD5, Nejistoty měření 13. Zákaznická kvalita – FMEA, 8D Report, APQP, PPAP 14. Příručka kvality. Řád podnikové metrologie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování a obhájení všech programů 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270009) Průmyslové inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270022) Strojírenská technologie MNP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270022) Strojírenská technologie MNP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270009) Průmyslové inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270022) Strojírenská technologie MNP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270009) Průmyslové inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270009) Průmyslové inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270022) Strojírenská technologie MNP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270009) Průmyslové inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270022) Strojírenská technologie MNP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270009) Průmyslové inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní