346-5004/01 – Speciální a experimentální metody v obrábění (SEMO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuIng. Jiří Kratochvíl, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Experimentální a speciální metody obrábění navazují na předměty Teorie obrábění, Konstrukce a výroba nástrojů a CAM systémy v obrábění prováděním praktických experimentů měřením na obráběcích strojích, k tomu účelu zkonstruovaných měřicích aparaturách a pomůckách. Studenti absolvují jak teoretický výklad jednotlivých úloh, tak jejich praktické provedení v laboratořích katedry 346, včetně zpracování výsledků formou programů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Speciální a experimentální technologie navazuje na předmět teorie obrábění. kdy teoretické znalosti jsou ověřovány pomocí experimentů, které se následně zpracovávají jako projekty. Témata zahrnují rozbor studia mechanizmu tvoření třísky, měření sil při obrábění, měření vibrací při obrábění, měření teplot a také určování obrobitelnosti daného materiálu.

Povinná literatura:

ČEP, Robert; PETRŮ, Jana. Experimentální metody v obrábění. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978–80–248–2533–5. - http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory. NESLUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8. CHIILDS, T., MAEKAWA, K., OBIKAWA, T., YAMANE, Y. Metal Machining - Theory and applications. 1. vyd. London: ARNOLD, 2000. 408 s. ISBN 0-340-69159-X.

Doporučená literatura:

BÉKÉS, J. Kreatika a kreativita - tvorba produktů. Soubor autorových tezí 22 s. KOCMAN, Karel. Speciální technologie obrábění. Brno: PC-DIR Real, s.r.o., Brno, 1993, ISBN 80-214-1187-2, s. 213. BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s. MÁDL, Jan. Experimentální metody v teorii obrábění. Praha : ČVUT Praha, 1988, IV. vydání. 153 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

odevzdání programů do LMS a napsání testu, účast na cvičení 80%

E-learning

Student nalezne veškeré studijní materiály včetně zkušebního testu na odkaze: http://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

max 40b 1x test 15-40b max 60b 6x experimentální úloha 2-10b/úlohu 80% účast na cvičení odevzdání všech programů a napsání testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úvodní přednáška, 2. Utváření třísky, koeficient pěchování třísky. 3. Metalografické studium ukončených změn v zóně řezu a vyhodnocení kořene třísky. 4. Zdroje tepla a tepelná bilance. 5. Měření teploty při obrábění. 6. Měření opotřebení nástrojů. 7. Značení obrobitelnosti a dlouhodobá zkoušky obrobitelnosti. 8. Krátkodobé zkoušky obrobitelnosti. 9. Měření sil při obrábění. 9.1. Nepřímě měření sil při obrábění a cejchování dynamometrů. 9.2. Přímé měření sil při obrábění. 10. Vibrace při obrábění. 11. Tuhost technologické soustavy. 12. Studium obrobeného povrchu. 12.1. Zbytková povrchová napětí po obrábění. 12.2. Vliv řezných parametrů na teoretickou a skutečnou drsnost povrchu. 13. Efektivní vrtání hlubokých otvorů. 14. Exkurze. Osnova cvičení: 1. Úvodní cvičení. Organizační záležitosti. Bezpečnost práce v laboratořích. 2. Získání a studium kořene třísky. 3. Určení koeficientu pěchování třísky. 4. Měření teploty obrábění pomocí termodua. 5. Měření teploty obrábění pomocí pyrometru a termokamery. 6. Opotřebení nástroje, vyhodnocení pomocí mikrometrické metody. 7. Stanovení charakteristiky referenčního materiálu pro určení obrobitelnosti a stanovení obrobitelnosti materiálu. 8. Cejchování dynamometru. 9. Měření sil řezání pomocí dynamometru tenzometrického. 10. Měření sil řezání pomocí dynamometru piezoelektrického. 11. Zátěžová charakteristika vřetene, tuhost soustavy, vibrace. 12. Efektivní vrtání hlubokých otvorů. 13. Test 14. Zhodnocení cvičení a zapsání zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Pr.1 Projekt 10  5
        Pr.2 Projekt 10  5
        Pr.3 Projekt 10  5
        Pr.4 Projekt 10  5
        Pr.5 Projekt 10  5
        Pr.6 Projekt 10  5
        Test Písemka 40  21
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičení odevzdání všech programů 6x test

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: odevzdání všech programů 6x úspěšné absolvování testu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní