346-5006/01 – Konstrukce a výroba přípravků (KVP)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Ivan MrkvicaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
SLA0220 Ing. Aneta Slaninková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se po ukončení předmětu bude orientovat v problematice konstruování speciálních obráběcích přípravků. Seznámí se se zásadami pro ustavování a upínání obrobků v přípravcích, s možnostmi zabezpečení požadované přesnosti výroby prostřednictvím přípravků a s prostředky, které může použít pro upínání. Praktickým ověřením získaných vědomostí je vypracování vlastního projektu přípravku pro obrábění konkrétní součásti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka předmětu rozvíjí kapitoly spojené s konstrukcí upínacího zařízení. Vychází ze znalostí předmětů Pružnost a pevnost, Části a mechanismy strojů a Mechanika. V rámci přednášek se studenti seznámí se zásadami pro ustavování a upínání obrobků v přípravcích, základními elementy pro mechanické, pneumatické a hydraulické upínání, s přesností výroby při obrábění v přípravcích a se základními charakteristikami speciálních, universálních, skupinových a stavebnicových přípravků. V rámci cvičení pracují studenti individuálně na návrhu konstrukce přípravku pro konkrétní operaci technologického postupu zadané součásti. Po absolvování předmětu je posluchač schopen samostatného řešení konstrukce přípravku pro příslušnou operaci obrábění.

Povinná literatura:

MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-II. díl. Přípravky. 3. vydání, Ostrava: VŠB Ostrava, 2015, 182 s. ISBN 978-80-248-3776-5. CHVÁLA, B., VOTAVA, J. Přípravky. Praha: SNTL Praha,1988, 275 s. STEPHENSON, D.A., AGAPIOU, J.S. Metal Cutting Theory and Practise, Third edition, Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2016, 947 p. ISBN 978-1-4665-8753-3. KLOCKE, F. Fertigungsverfahren 1 - Zerspanung mit geometrisch bestimmter Schneide, 9. Auflage, Springer-Verlag GmbH Deutschland, 2018, 682 S. ISBN 978-3-662-54206-4. SHAW, M. C. Metal Cutting Principles. 2nd edition. New York : Oxford University Press, 2005. 651. p. ISBN 0-19-514206-3.

Doporučená literatura:

KALPAKJIAN, S. Manufacturing enginering and technology. Addison – Wesley, Publishing Copany, Inc. 1989. 1199 s. BRYCHTA, J., ČEP, R., SADÍLEK, M., PETŘKOVSKÁ, L., NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:. ISBN 978-80-248-1505-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Práce na programu. Odevzdání v zápočtovém týdnu.

E-learning

BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:. ISBN 978-80-248-1505-3.

Další požadavky na studenta

Seznam kontrolních otázek: 1. Přípravky – definice, rozdělení, účel. 2. Teorie ustavení s ohledem na vymezení požadovaných stupňů volnosti. 3. Vliv tolerancí rozměrů na chyby ustavení obrobků. 4. Chyby ustavení za válcové plochy při rozdílnosti konstrukční a ustavující roviny. 5. Výpočet rozměrů středicích nákružků – čepů. 6. Výpočet délky středicích čepů při ustavení na jeden a na dva čepy. 7. Mechanické upínací prvky – rozdělení, charakteristika. 8. Upínací výstředníky a vačky. 9. Upínací šrouby. 10. Talířové rozpínací upínače. 11. Upínání kleštinami. 12. Silové upínací převody. 13. Silové a konstrukční výpočty upínek. 14. Kloubové pákové upínače. 15. Přípravky s plastickým médiem. 16. Přípravky s hydraulickým a pneumatickým upínáním. 17. Upínání magnetické a elektromechanické. 18. Vrtací pouzdra a činitelé ovlivňující přesnost vrtaných děr. 19. Dělení a dělicí zařízení. 20. Uložení přípravku na obráběcí stroj. 21. Druhy uložení rotujících přípravků. 22. Postup návrhu konstrukce přípravku. 23. Systém porovnání variant konstrukcí přípravku. 24. Výpočty potřebné při konstrukci přípravku. 25. Konstrukce přípravků vrtacích. 26. Soustružnické přípravky. 27. Stavebnicové a skupinové přípravky. 28. Univerzální přípravky a upínací zařízení. 29. Ekonomické hodnocení přípravků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Definice a klasifikace přípravků. 2. Zásady pro ustavení obrobku v přípravku. 3. Upínání obrobků v přípravcích – upínací síly, mechanické upínání, silové převody, upínání tlakovými médii. 4. Vedení nástroje – vrtací desky a šablony, nepřímé vedení nástroje. 5. Uložení přípravku na obráběcí stroj. 6. Konstrukce přípravků – frézovacích, vrtacích,soustružnických, ... 7. Přípravky skupinové a stavebnicové. 8. Hospodárnost přípravků – náklady na přípravky. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů 1. Úvodní cvičení, seznámení s doporučenou literaturou. 2. Procvičování ustavení různých obrobků. 3. Analýza chyb ustavení obrobku. 4. Upínání obrobků v přípravcích. 5. Zásady konstrukce přípravků. 6. Zadání programu pro samostatnou práci – návrh přípravku pro opracování konkrétní součásti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2028/2029 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Student vypracuje návrh přípravku dle individuálního zadání.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student vypracuje návrh přípravku dle individuálního zadání.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní